July 2, 2022

Day

Senatul Universității de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere” a oferit titlul onorific de Doctor Honoris Causa Profesorului universitar Grigore BELOSTECINIC, dr. hab., academician, rector al ASEM în perioada 2001-2022. Titlul a fost acordat pentru contribuţiile excepţionale aduse în domeniul economiei, pentru merite deosebite în cercetare şi în activitatea didactică. În Laudatio, rostit de Gheorghe...
Read More