Program de burse la Universitatea Mykolas Romeris, Lituania

Universitatea Mykolas Romeris (Vilnius, Lituania) invită studenții, masteranzii și doctoranzii să aplice la programul de burse pe termen scurt (1-2 semestre) pentru anul academic 2024-2025: https://studyin.lt/scholarships/short-term-studies/ .

Termenul limită pentru aplicare: 15 aprilie 2024.

CERINTE PENTRU PARTICIPANȚI:1.

  • Candidatul trebuie să primească o aprobare oficială de acceptare de la Universitatea Mykolas Romeris (se va semna un acord ca confirmare a acceptării);
  • Candidatul trebuie să cunoască bine limba lituaniană sau engleză, sau altă limbă necesară pentru a studia programul de studiu ales (nivel minim – B2, conform Cadrului european comun de referință pentru limbi străine).

DISPOZIȚII FINANCIARE:

  • Candidații primului (BA) și al doilea (MA) ciclu de studii, vor primi o bursă lunară de 550 EUR; Candidații celui de-al treilea ciclu de studii (doctorat) vor primi o bursă lunară de 1100 EUR;
  • Suma exactă a grantului total alocat candidatului va fi calculată în funcție de numărul de zile din care constă luna respectivă. Bursa este destinată să acopere numai cheltuielile bursierului. Suma suplimentară pentru partenerii însoțitori sau familie nu este furnizată. Bursele de stat lituaniene nu pot fi finanțate dublu din alte surse sau alte programe de schimb academic;
  • Taxa de școlarizare pentru studii va fi acoperită de Republica Lituania și se va transferată direct la instituția de învățământ superior;
  • Orice alte taxe, cum ar fi taxa de sindicat studențesc, taxa de membru al bibliotecii etc., vor fi plătite de bursier;
  • Costurile de călătorie, VISA și cazare vor fi acoperite de bursier.

Studenții trebuie să studieze fizic în Lituania pentru a primi bursa de stat. Studiile la distanță nu sunt eligibile pentru finanțare. Studenții vor primi o bursă pentru perioada în care vor studia și vor fi prezenți fizic la universitatea primitoare.

DOCUMENTE NECESARE:

Candidații trebuie să furnizeze copii ale următoarelor documente în sistemul de aplicare online https://sistema.smpf.lt/ .

1. Formular de înscriere completat (prin sistemul de înscriere online);

2. Acordul Condițional pentru Studii, semnat de trei părți – candidat, persoană responsabilă la instituția de origine și de primire: https://docs.google.com/document/d/1WJnt3-Ppmj3VUZ_FhaU7YJGB4zuFi8Kl/edit ;

3. O scrisoare de recomandare completată și semnată de un profesor sau alt personal academic, tutore sau angajator (folosind formularul șablon);

4. Certificat de competență lingvistică pentru limba engleză sau lituaniană (sau altă limbă cerută de instituția gazdă). Sunt acceptate certificate TOEFL, IELTS, CPE sau alte examene larg recunoscute de competență lingvistică pentru limba engleză. Dacă candidatul nu deține niciunul dintre aceste certificate, atunci este acceptată și o scrisoare semnată care confirmă cunoașterea limbii de la profesorul de limba engleză sau lituaniană al universității de origine.

* Documentele suplimentare necesare trebuie completate numai în limba engleză sau lituaniană (sau cu traduceri autorizate într-una dintre aceste limbi).

INFORMAȚII IMPORTANTE:

Termenul limită pentru depunerea cererii online – 15 aprilie 2024, ora 16:00, ora europeană Vilnius.

Candidații vor fi informați cu privire la rezultatele selecției prin e-mail până la data de 1 iulie 2024.