În data de 9 ferbuarie 2023, studenţii anului III de studii din cadrul facultăţii „Business şi Administrarea Afacerilor” şi „Finanţe” au participat la o sesiune de informare cu privire la oferta educaţională a Şcolii Masterae de Excelenţă în Economie şi Business a ASEM.

Tinerii studioşi au fost informaţi despre procesul de admitere, programele de studii, orarul lecţiilor, importanţa studiilor de master, oportunităţile de care pot beneficia în calitate de masteranzi ş.a.

Organizatori:

  • Serviciul Marketing, Parteneriate şi Carieră al ASEM
  • Şcoala Masterală de Excelenţă în Economie şi Business a ASEM