Reuniunea echipelor manageriale ale Biroului Național AUF Moldova și ASEM

În data de 7 septembrie 2022, în incinta ASEM, a avut loc reuniunea echipelor manageriale ale Biroului Național AUF Moldova, reprezentată de Dna Vișan Claudia, Directoarea Biroului Național și Petrov Daniela, manager proiecte și comunicare,  cu echipa managerială ASEM, reprezentată de Dl Rector ASEM, Alexandru Stratan, dr. hab., prof. univ., Dna Prim-prorector, Casian Angela, dr., conf. univ., Dna Cociug Victoria, prorector pentru cercetare și parteneriate,  și Dna Dodu -Gugea Larisa, dr., conf. univ., Decan Facultatea Relații Economice Internaționale, responsabilă de Filiera Francofonă ASEM.

În cadrul reuniunii au fost puse în discuție Strategia AUF pentru anii 2021-2022  precum și Planul Strategic ce ar corespunde  strategiei stabilite pentru anul academic 2022-2023.

Echipa Biroului Național AUF-Moldova salută inițiativele AUF ASEM și transmite un mesaj de susținere și încurajare studenților facultății REI, filiera francofonă.