Școala Masterală de Excelență în Economie și Business, ASEM a obţinut „1 PALME OF EXCELLENCE” în clasamentul internațional Eduniversal

Pentru anul 2021, Academia de Studii Economice a Moldovei (ASEM) a fost declarată unica și cea mai bună instituție cu profil economic din Republica Moldova, ajungând în clasamentul internațional Eduniversal.
Şcoala Masterală de Excelenţă în Economie şi Business, ASEM, a fost  inclusă în cel mai recent clasament internațional „BEST MASTERS RANKING Worldwide 2021” şi a obţinut distincţia 1 PALME OF EXCELLENCE.
Programul de master „Administrarea Afacerilor” ocupă locul 19 la categoria General Management, Programul  „Managementul Marketingului” se plasează pe locul 20  la categoria Marketing şi Programul  „Gestiunea şi Dezvoltarea Turismului” este poziţionat pe locul 69 la categoria Tourism management. Prezența acestor trei programe de master în clasamentul Eduniversal reprezintă certificarea calității studiilor, evaluată după trei criterii principale: notorietata, nivelul salarial de la primul loc de muncă al absolvenților după finalizarea studiilor și satisfacția studenților.
 
„BEST MASTERS RANKING Worldwide 2021” este un prestigios clasament din domeniul academic, elaborat anual de Eduniversal, o agenţie internaţională specializată în ierarhizarea instituțiilor de învățământ superior cu profil economic. În acest an, clasamentul a fost realizat în baza a 5500 programe de master din 154 ţări. 
 
Academia de Studii Economice din Moldova, universitate-lider pe piața educațională în domeniul economic din RM, este unica instituție de învățământ superior din ţară ce deține „1 PALME OF EXCELLENCE”, pentru programele din domeniul economic, ceea ce demonstrează că a atins o influență şi un nivel considerabil în sistemul educaţional din Republica Moldova şi de peste hotare.