Şedinţa Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituţională al ASEM

 

Astăzi, 05.11.2020, a avut loc prima şedinţă a noii componenţe a Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituţională al ASEM. În cadrul acesteia, a fost ales, în calitate de Preşedinte al Consiliului – Alexandru Stratan, dr.hab., prof.univ., membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, membru desemnat de către Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al RM. În rol de secretar a fost confirmată Diana Bragoi.

Noua componenţă a Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituţională al ASEM a fost aprobată prin decizia Senatului ASEM, Ordinul Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării nr. 946 din 09.09.2020 şi Ordinul Rectorului ASEM, Nr. 124-A, din 20.10. 2020, după cum urmează:
 
1. Stratan Alexandru, dr.hab., prof.univ., membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, membru desemnat de către Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al RM;
2. Guceac Ion, dr.hab., prof.univ., academician, membru desemnat de către Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al RM;
3. Ţurcanu Igor, director adjunct al Serviciului Fiscal de Stat, membru desemnat de Ministerul Finanţelor al RM;
4. Bejan Ghenadie, dr., conf.univ., departamentul Teorie şi Politici Economice, membru desemnat de Adunarea Generală a membrilor Consiliilor facultăţilor ASEM şi reprezentanţilor studenţilor din Senatul ASEM;
5. Hârbu Eduard , dr., conf.univ., departamentul Econometrie şi Statistică Economică, membru desemnat de Adunarea Generală a membrilor Consiliilor facultăţilor ASEM şi reprezentanţilor studenţilor din Senatul ASEM;
6. Ursu Dumitru, preşedintele Ligii Bancherilor din Republica Moldova, membru al Consiliului de Supraveghere a Băncii Naţionale a Moldovei, membru desemnat de Senatul ASEM, expert extern;
7. Sireţeanu Veronica, manager de politici al Camerei Americane de Comerţ din Moldova, membru desemnat de Senatul ASEM, expert extern;
8. Belostecinic Grigore, dr.hab., prof.univ., academician, rector ASEM;
9. Melnic Igor, dr., conf.univ., prorector cu activitate economică şi socială, ASEM.
 
 
 
Pe ordinea de zi au fost incluse următoarele subiecte:
 
– Alegerea preşedintelui Consiliului şi desemnarea secretarului;
– Aprobarea modificărilor în bugetul ASEM pentru anul 2020;
– Aprobarea dării în locaţiune a unor spaţii ASEM, care nu sunt folosite în procesul educaţional şi de cercetare.
Toate chestiunile prevăzute au fost realizate.
 
Membrilor CDSI al ASEM le dorim succes în realizarea obiectivelor strategice instituţionale, reflectate prin sloganul „ASEM-Universitate Angajată în Viitor!”.
 
 
Urmărește-ne pe Facebook