Sedința consorțiumului proiectului Jean Monnet ENACTED, 19 Februarie 2021

În data de 19 Februarie 2021, echipa ASEM de implementare a proiectului Jean Monnet Network ENACTED “EUROPEAN UNION AND ITS NEIGHBOURHOOD. NETWORK FOR ENHANCING EU’S ACTORNESS IN THE EASTERN BORDERLANDS” a participat la ședința de management al proiectului.
 
Proiectul ENACTED are drept obiectiv general consolidarea și promovarea excelenței în cercetare și a studiilor de integrare europeană, în special în ceea ce privește subiectul rolului în integrarea partenerilor rețelei, precum și creșterea rolului UE în societate.
Este oportun de menționat că proiectul este coordonat de Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, România (UAIC) și are drept instutuții partenere în implementarea acestuia universități și instituții din:
România: Universitatea din Oradea, Asociația Institutului de Studii Euroregionale, România (AIES); Universitatea Ștefan cel Mare Suceava, România (USV);
Republica Moldova: Academia de Studii Economice a Moldovei (ASEM), Asociația pentru studii etnice și regionale din Republica Moldova (ASER), Universitatea de Stat din Moldova (USM)
Ucraina: Asociația “Promotion of Intercultural Cooperation, Odessa (PIC), NGO Quadrivium (QUA), Universitatea Yuriy Fedcovych din Cernăuți (ChNU)”;
Belarus: Institutul Național de Management și Tehnologii Sociale al Universității de Stat din Belarus (BSU)
Polonia:Warsaw School of Economics, Polonia (WSE)
Ungaria: University of Debrecen (UDH)
În cadrul întrunirii au fost discutate principalele progrese, realzări în realizarea activităților, livrabilelor și atingerea obiectivelor proiectului, precum și principalele provocări în organizarea evenimentelor datorită crizei pandemice COVID-19. Ținând cont că proiectul ENACTED este în ultimul an de implementare, coordonatorii proiectului au atenționat importanța mobilizării partenerilor și realizării tuturor activităților rămase.