Semnarea ACORDULUI DE COLABORARE dintre ASEM şi MOLDCELL

Astăzi, 10.06.2022 Academia de Studii Economice din Moldova (ASEM) şi Moldcell au încheiat un Acord de Colaborare pentru a implementa în comun o serie de proiecte academice, de cercetare şi educaţionale. Acordul a fost semnat de Rectorul ASEM, Alexandru STRATAN, dr. hab., prof. univ., membru corespondent al AŞM şi Directorul General, Carolina Bugaian, dr.  şi Irina Străjescu, Administratorul Fundaţiei Moldcell Moldova.

Acordul prevede: 

  • promovarea şi dezvoltarea mobilităţii studenţeşti şi a cadrelor didactice;
  • schimb fizic sau electronic de cărţi, monografii, manuale, reviste, cursuri şi alte materile didactice între bibliotecile entităţilor;
  • participarea cadrelor didactice şi a studenţilor la organizarea şi desfăşurarea diverselor activităţi de perfecţionare şi instruire;
  • participaea în cadrul proiectului Moldcell Academy în bază de concurs pentru studenţii ASEM, care include:

a) locuri de practică în cadrul Moldcell cu ulterioară oportunitate de angajare;

b)program complex de instruire şi asistenţă;

c)cursuri de limbă engleză;

d)acces la bibliotecă electronică;

  • pentru studenţii care vor fi angajaţi în cadrul Moldcell se va organiza concurs, în urma căruia studenţii câştigători vor avea posibilitatea  să se înscrie la ciclul II, Masterat în cadrul ASEM, din contul Moldcell;
  • achiziţie de cărţi pentru biblioteca ASEM;
  • consiliere în ajustarea curriculumului de studii;
  • asistenţă la lecţiile practice cu participarea unui angajat Moldcell;
  • consilierea profesorilor privind instrumentele/tehnologiile/metodele utilizate;

Academia de Studii Economice din Moldova evoluează continuu, iar tendința de perfecționare şi abilitatea de adaptare la cerințele societății, au plasat ASEM-ul pe treapta celor mai atractive instituții de învățământ superior din Republica Moldova, cu recunoaștere internațională.