Seminarul Ştiinţific „Strategii de ameliorare a calităţii studiilor în cadrul facultăţii Contabilitate a ASEM”

„Strategii de ameliorare a calităţii studiilor în cadrul facultăţii Contabilitate a ASEM” este genericul sub egida căruia, în data de 24 şi 25 noiembrie curent, în Academia de Studii Economice a Moldovei se desfăşoară seminarul ştiinţific din cadrul proiectului regional AUF-ECO în colaborare cu AUF-IFGU.

Repere privind calitatea în învăţământul superior contabil, angajamentul calității și standardul ISO 9001 în învățământul superior și cercetarea controlului managementului, actualități şi perspective privind calitatea procesului de predare în învațământul superior contabil sunt doar cateva dintre tematicile abordate în sesiunile de lucru.

Evenimentul a fost deschis de rectorul ASEM, dr.hab., prof univ., academician, Grigore BELOSTECINIC, menţionând: ,,Suntem permanent preocupați de racordarea procesului educațional și de cercetare la schimbările care au loc la nivel național și internațional, din perspectiva adaptării mai reușite la aceste schimbări, pentru a deveni mai competitivi și atractivi pentru pretendenții la studii atât din țară, cât și din străinătate, dar și în scopul perfecționării managementului academic în domeniul calității”.

Intervenţii de valoare au avut: Mohamed KETATA, director regional al Agenţiei Universitare a Francofoniei, Claudia VIȘAN, responsabilă de proiecte de formare şi cercetare în Europa Centrală, Maria NEAGU, reprezentant al Ambasadei Franţei în Chişinău, Sergiu HAREA, preşedinte al Camerei de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova, Lucia CEPRAGA, şefă a Secţiei Studii şi Dezvoltare Curriculară, ASEM, Lilia GRIGOROI, dr., conf.univ., decanul facultăţii Contabilitate.

Atelierul a fost patronat de Departamentul Contabilitate, Audit şi Analiză Economică, moderator – Aliona BÎRCĂ, dr., conf.univ.

Evenimentul se organiează în format mixt, cu prezență fizică și online, fiind respectate toate normele pandemice.

Urmărește-ne pe Facebook