Semnarea noului Contract Colectiv de Muncă

În data de 30 iunie 2021, în Academia de Studii Economice a Moldovei a avut loc semnarea noului Contract colectiv de muncă în baza Convenţiei Colective în Domeniul Educaţiei.

Contractul a fost elaborat de către Comitetul Sindical al ASEM, iar încheierea şi semnarea acestuia a fost precedată de lucrul comisiei de negociatori, constituită din şapte membri, numiţi prin Oridinul Rectorului ASEM, reprezentanţi ai Comitetului Sindical şi ai Administraţiei.

Contractul colectiv de muncă va putea fi vizualizat pe pagina web a instituţiei.