July 1, 2021

Day

În data de 30 iunie 2021, în Academia de Studii Economice a Moldovei a avut loc semnarea noului Contract colectiv de muncă în baza Convenţiei Colective în Domeniul Educaţiei. Contractul a fost elaborat de către Comitetul Sindical al ASEM, iar încheierea şi semnarea acestuia a fost precedată de lucrul comisiei de negociatori, constituită din şapte...
Read More