SIMPOZIONUL „INTEGRAREA EUROPEANĂ – REPERE BANCARE”, 5 IUNIE 2023

Academia de Studii Economice din Moldova în parteneriat cu Liga Bancherilor din Moldova organizează Simpozionul „Integrarea Europeană – Repere Bancare”, care va avea loc pe data de 5 iunie 2023, la FINTECH HUB, ASEM (str. Bănulescu-Bodoni 59).

Prin decizia de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană și obținerea statului de țară candidat, integrarea europeană a devenit prioritatea națională a țării noastre. Un pas important în parcursul european îl reprezintă implementarea legislației și standardelor UE, inclusiv în domeniul bancar. În acest context, rolul principal în procesul de aliniere a cadrului normativ bancar şi a activității bancare la legislația Uniunii Europene i-a revenit Băncii Naționale a Moldovei. În calitate de bancă centrală a statului şi având competențe specifice, BNM a realizat și implementat pe parcursul ultimilor ani cea mai amplă reformă a cadrului normativ, instituțional şi funcțional în sistemul bancar al Republicii Moldova.

Având în vedere impactul important al procesului de integrare europeană asupra modului de funcționare și dezvoltare viitoare a sistemului bancar autohton, la această etapă devin importante schimbul de idei, cunoștințe și expertiză pe subiecte și repere de maximă actualitate în domeniul bancar. În acest context, simpozionul, care va reuni factori de decizie, experți din țară și din străinătate, reprezentanți ai băncilor și ai mediului academic, va reprezenta o platformă de dezbateri pentru a identifica și aborda principalele provocări și perspective pentru sectorul bancar din Republica Moldova în parcursul său european, inclusiv în planul reglementărilor bancare, implementării celor mai bune practici în activitatea instituțiilor bancare, alinierii procesului de pregătire profesională și a competențelor capitalului uman la cerințele pieței și standardele europene. 

Pentru detalii consultați agenda simpozionului.