START Programului de Burse al Serviciului German de Schimb Academic (DAAD), ediţia 2022-2023

Serviciul de Schimb Academic al Germaniei (DAAD) oferă un program de burse pentru absolvenţi, tinerii cercetători, cadrele didactice din Republica Moldova. Mai multe detalii despre Program au fost discutate la 11 octombrie curent, în cadrul unei sesiuni de informare, moderată de Josef Sallanz, lector universitar, reprezentant al Serviciului German de Schimb Academic.
Participanţii au fost interesaţi de subiectele abordate, au aflat mai multe informaţii despre burse, condiţiile de eligibilitate, cursurile universitare de vară, dar şi despre alte oportunităţi.
La evenimentul organizat, în parteneriat cu Serviciul Marketing, Parteneriate şi Carieră al ASEM, au participat studenţi, masteranzi, cadre didactice, cercetători – parte a comunităţii ASEM.
Pentru o mai bună informare, consultați: DAAD Moldova.