October 12, 2021

Day

În data de 9 octombrie, studenţii Facultăţii „Business şi Administrarea Afacerilor”, specialitatea „Business şi Administrare” în cadrul disciplinei „Turism Internaţional”, împreună cu coordonatorul conf.univ., dr. Maxim Vasile au petrecut timpul util şi interesant  într-o vizită de studiu la stațiunea balneoclimaterică „Codru” şi în excursii la două muzee şi patru mănăstiri.  Scopul vizitelor a fost familiarizarea...
Read More
Serviciul de Schimb Academic al Germaniei (DAAD) oferă un program de burse pentru absolvenţi, tinerii cercetători, cadrele didactice din Republica Moldova. Mai multe detalii despre Program au fost discutate la 11 octombrie curent, în cadrul unei sesiuni de informare, moderată de Josef Sallanz, lector universitar, reprezentant al Serviciului German de Schimb Academic.
Read More