Studenţii ASEM – deţinători ai Bursei Președintelui Republicii Moldova, Bursei Republicii şi Bursei Guvernului!

În scopul susținerii performanțelor academice ale tinerilor, Cabinetul de miniștri a aprobat lista studenților, beneficiari ai Bursei Președintelui Republicii Moldova, Bursei Republicii şi Bursei Guvernului!

Prezenţi în listele câştigătorilor de burse prestigioase, studenţii ASEM demonstrează încă o dată faptul că le reuşeşte să îmbine armonios studiile, cercetarea ştiinţifică şi viaţa extracurriculară.

Astfel, s-au învrednicit de:

Bursa Președintelui Republicii Moldova:

      – Tomșa Cristina – I ciclul I, anul III, specialitatea Economie Mondială și Relații Economice Internaționale, Facultatea Relaţii Economice Internaţionale

Bursa Republicii:

      – Grecu Luminița – ciclul I, anul III, specialitatea „Finanțe și Bănci”, Facultatea „Finanţe”

Bursa Guvernului:

      – Brăileanu Mădălina-Mirela – ciclul I, anul III, specialitatea „Business și administrare”; Facultatea „Business şi Administrarea Afacerilor”

       – Osedlov Inesa –  ciclul I, anul III, specialitatea „Contabilitate”; Facultatea „Contabilitate”.

Dragi studenți, sunteți onoarea Academiei de Studii Economice a Moldovei! Ați demonstrat că prin muncă și perseverență se ating cele mai înalte culmi!