Academia de Studii Economice a Moldovei
Universitate angajată în VIITOR

ÎN ATENŢIA STUDENŢILOR ULTIMULUI AN DE STUDII

Conducerea ASEM vă informează, că studiile superioare la ciclul I, licenţă, se finalizează cu elaborarea şi susţinerea tezei de licenţă.

În acest context, Vă informăm suplimentar despre necesitatea respectării următoarelor cerinţe, care ţin de conţinutul acestui proces:

DETALII...

Avize

Concurs de selecție în cadrul proiectului ERASMUS+ (studenți)

Publicat: 17-09-2018

ÎN ATENŢIA STUDENŢILOR ASEM!!!

Se lansează concursul de selecție a studenților pentru participarea la mobilitatea academică în cadrul proiectului ERASMUS+ pentru anul academic 2018 - 2019 (semestrul II).

Dosarul de selecție a studenților trebuie să conțină următoarele documente:

Concurs de selecție în cadrul proiectului ERASMUS+ (cadre didactice)

Publicat: 20-09-2018

ÎN ATENŢIA CADRELOR DIDACTICE ASEM!

Se lansează selecția cadrelor didactice în vederea participării la mobilitate academică în cadrul proiectului ERASMUS+ pentru semestrul II anul academic 2018-2019.

Dosarul de selecție a cadrelor didactice trebuie să conțină următoarele documente:

Cel mai BUN STUDENT al ASEM – 2018

Publicat: 11-10-2018

ASEM lansează cea de-a XVI-a ediţie a concursului CEL MAI BUN STUDENT al ASEM.

La concurs invităm să participe studenţii ASEM (inclusiv masteranzii), cu excepţia celor din anul întâi, Licenţă. Cei premiaţi în ediţiile anterioare vor prezenta doar dovada performanţelor atinse după concurs.

Concurenţii trebuie să pregătească u...

Hide Main content block