Dacă studii economice - atunci la ASEM
VINO la ASEM, FII STUDENTUL NOSTRU!

Erasmus+ Programme 2014-2020
KA2 – Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici
Consolidarea capacităților în învățământul superior
Proiect nr. 585620-EPP-1-2017-1- EL-EPPKA2-CBHE-JP
Titlu: SMART – Fostering university-enterprise cooperation in and entrepreneurship of students via SMART Caffes
Durată: 15/10/2017 – 14/10/2020

Alexander Technological Educational Institute of Thessaloniki în calitate de coordonator de proiect, in parteneriat cu Katholiekehogeschool VIVES Zuid, (Belgia), University of Paderborn (Germania), Fundacion Universitaria San Antonio (Spania), Varna University of Management (Bulgaria), Universitatea Agrara de Stat (Moldova), Universitatea de Stat ”Alecu Russo” din Bălți (Moldova), Academia de Studii Economice din Moldova (Moldova), ONG IMPULS (Moldova), Minsk Innovation University (Belarus), Belarusian Trade and Economics University of Consumer Cooperatives (Belarus), Belarusian Innovative Foundation (Belarus), Yerevan Brusov State University of Languages and Social Sciences (Armenia), Gavar State University (Armenia), YYouth Cooperation Center of Dilijan (Armenia) au demarat începând cu luna noiembrie2017, pe o perioadă de 3 ani, proiectul SMART – Fostering university-enterprise cooperation in and entrepreneurship of students via SMART Caffes, cofinanțat de Comisia Europeană prin Programul Erasmus+ KA2 – Capacity Building in the Field of Higher Education.

În perioada 12-16 februarie 2018, membrii echipei de proiect Erasmus+ “SMART – Fostering university-enterprise cooperări în and entrepreneurship of studenta via SMART Caffes”, Olesea Sîrbu, Protector pentru Relații Internaționale, ASEM și Sabina Mistrean, Șef secție „ Relații cu Publicul" CSEI/ASEM, au participat la evenimentul de lansare a proiectului, care a avut loc la Alexander Technological Educațional Institute of Thessaloniki. În cadrul întâlnirilor au participat membrii celor 15 instituții partenere a proiectului.

Subiectele discutate au fost:
  • Implimentarea și mamagementul proiectului;
  • Diseminarea corectă a rezultatelor proiectului;
  • Aspectele financiare;
  • Sarcinile și obligațiile fiecărui partener;
  • Mijloace de comunicare între parteneri.

Obiectivul general al proiectului SMART este de crește potențialul de angajare a absolvenților și de a spori inovativitatea companiilor prin promovarea antreprenoriatului printre studenți, crearea start-up-urilor și abordare inovativa în colaborarea dintre universități și antreprenori.

În cadrul ASEM a fost creat un grup de lucru care va contribui la implementarea cu succes a proiectului, pentru a realiza obiectivele acestuia: Coordonator instituțional – dr. Olesea SÎRBU, Prorector pentru relații internaționale; Coordonator academic – conf. univ., Tatiana BUCOS, Director Centrul de Marketing, Parteneriate si Cariera al ASEM; Asistent de proiect – Sabina MISTREAN, Șef secție ”Relații cu Publicul” Centrul de Studii În Integrare Europeană /ASEM; Experți -  conf. univ., dr. Oxana BARBĂNEAGRĂ, Specialist Recrutare, Centrul de Marketing, Parteneriate si Cariera al ASEM; Grigore FORTUNĂ, Specialist Design Grafic, Centrul de Marketing, Parteneriate si Cariera al ASEM.

Pentru informații suplimentare privind derularea proiectului vă rugăm să contactați echipa proiectului la adresa de email:
Coordonator instituțional – dr. Olesea SÎRBU, Prorector pentru relații international, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., +373 22 402 834;
Coordonator academic – conf. univ., Tatiana BUCOS, Director Centrul de Marketing, Parteneriate si Cariera al ASEM, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;
Asistent de proiect – Sabina MISTREAN, Șef secție ”Relații cu Publicul” Centrul de Studii În Integrare Europeană /ASEM, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., +373 22 402 834.

 

Navigare rapidă