ERASMUS+ LMPI
ERASMUS+

 

Proiectul Erasmus+ LMPI (Licență și masterat profesional pentru dezvoltarea, administrarea, gestiunea şi protecția sistemelor și rețelelor informatice în întreprinderile din Moldova, Kazahstan şi Vietnam)

Proiectul Erasmus+ LMPI are misiunea de a fortifica pregătirea de specialişti în securitatea sistemelor și  rețelelor informatice, la ciclul I – licenţă şi la ciclul II – masterat, în Moldova, Kazahstan şi Vietnam.

În ce priveşte Republica Moldova, proiectul prevede aşa activităţi ca:
 • Perfecţionarea a 8 profesori în UE (Atena, Grecia);
 • Profesionalizarea a 20 de cadre didactice în spaţiul virtual didactic;
 • Elaborarea de cursuri în securitatea informatică, inclusiv cu acces online;
 • Crearea unui centru de excelență de resurse şi prestare a serviciilor în securitatea informatică;
 • Instruirea a cel puțin 180 de studenți în programul de licență şi a 90 de studenţi în programul de master, începând cu a.u. 2018/2019;
 • Crearea unui sistem modular de formare pe tot parcursul vieții în securitatea informatică și instruirea a 50 de profesioniști;
 • Îmbunătăţirea capabilităţilor de inserţie profesională în câmpul muncii a tinerilor specialişti în securitatea informatică, etc.
În proiect participă 28 de universităţi şi instituţii din 8 ţări, inclusiv:
 • Universita Telematica Internazionale - UniNettuno (Roma, Italia) - Promotor (gestiunea administrativă şi financiară);
 • Académie Grenoble: GIP Formation et Insertion Professionnelle – GIP FIPAG (Franţa) - Coordonator metodologic;
 • Centro Studi ed Iniziative Europeo – CESIE (Italia) – Asigurarea calităţii;
 • Piraeus University of Applied Sciences (Grecia);
 • State University of Library Studies and Information Technologies (Bulgaria);
 • Universidade de Vigo (Spania);
 • South-West University "Neofit Rilski" (Bulgaria);
 • Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (Germania);
 • Sofia University St. Kliment Ohridski (Bulgaria) ş.a.
Din Republica Moldova în proiect participă:
 • Universitatea Tehnică a Moldovei – coordonator local;
 • Universitatea Alecu Russo din Bălţi;
 • Universitatea de Stat din Moldova;
 • Academia de Studii Economice din Moldova;
 • Ministerul Educaţiei;
 • Centrului pentru Combaterea Crimelor Informatice;
 • Centrul de Telecomunicaţii Speciale.

Termen se executare a proiectului:    16.10.2016 – 15.10.2019.

Pentru mai multe informații accesați: https://www.lmpi-erasmus.net