Academia de Studii Economice a Moldovei
Facultatea Business și Administrarea Afacerilor

Facultatea Business şi Administrarea Afacerilor pregăteşte specialişti la învăţământul cu frecvenţă şi cu frecvenţă redusă pe următoarele domenii de formare profesionale:

Domeniul de formare profesionalăSpecialitateaLimba de instruireForma de studiiDurata, ani
363. Business si administrare Business şi administrarea rom/rus cu frecvență 3
frecvență redusă 4
eng - rom cu frecvență 3
363. Business si administrare Achiziţii rom cu frecvență 3
362. Marketing si logistica Marketing si logistica rom/rus cu frecvență 3
frecvență  redusă 4
812. Turism   Turism eng.-rom/ francez- rom cu frecvență, 3
rus cu frecvență 3
rom/rus frecvență redusă 4
369. Merceologie si comerț Merceologie si comerț rom/rus cu frecvență 3
frecvență redusă 4
54. Tehnologii de fabricare și prelucrare Tehnologia și managementul alimentației publice rom/rus cu frecvență 4
frecvență redusă 5

BUSINESS ŞI ADMINISTRARE (rom., rus.) Absolvenţii vor activa în organele de conducere atât la nivel de agenţi economici, cât şi la nivel naţional: manageri capabili să gândească strategic şi creativ, să adopte decizii raţionale, lideri efectiv orientaţi spre îmbunătăţirea performanţelor organizaţiei, spre calitate şi perfecţionare continuă.

BUSINESS SI ADMINISTRARE (engl.-rom.) Programul de studii este bazat pe noile metode de predare-învățare centrate pe student, inclusiv: învățarea bazată pe probleme (PBL), proiecte, lucru în echipă, co-predare cu profesori din universități străine. Studenții vor avea posibilitatea, în cadrul proiectului PBLMD, să studieze 1 semestru în Universitatea Aalborg din Danemarca sau Universitatea Gloucestershire din Marea Britanie.
Pliant de prezentare a programului de studii

ACHIZIŢII (rom.) Studenţii sunt familiarizaţi cu aspectele teoretice şi practice ale  managementului, fiind acordată o atenţie specială domeniului achiziţiilor, negocierilor în afaceri, managementului proiectelor, riscurilor în afaceri etc. Absolvenţii specialităţii pot activa  în calitate de: economist, agent comercial, agent achiziţii, coordonator de proiect etc.

TURISM (rom-eng./ rom- franc.; rus.) Turismul este o activitate de perspectivă, iar specialiştii din acest domeniu au mari avantaje manageriale. Absolvenţii pot îndeplini funcţii de director de agenţie de turism, director de hotel, director comercial, şef de structuri operaţionale în hoteluri, agenţii de turism, în companii tur-operatoare, de economist, de ghid în agenţiile de turism.

MARKETING ŞI LOGISTICĂ (rom., rus.) Absolvenţii pot ocupa posturi de manageri şi specialişti în serviciile de marketing, logistică, vânzări şi relaţiile cu publicul ale unor întreprinderi industriale, de comerţ, prestatoare de servicii, cât şi specializate în realizarea cercetărilor de marketing şi consultanţă de marketing; în învăţământul mediu şi universitar, precum şi în cadrul unor instituţii publice.

MERCEOLOGIE ŞI COMERŢ (rom., rus.) Absolvenţii specialităţii obţin cunoştinţe profunde în diverse aspecte ce ţin de problematica mărfurilor: verificarea calităţii, naturalităţii, activităţilor de standardizare, certificare, depozitare, livrare, transportare, păstrare, organizarea activităţii de comercializare etc.

TEHNOLOGIA ŞI MANAGEMENTUL ALIMENTAŢIEI PUBLICE (rom., rus.) Studenţii sunt familiarizaţi cu aplicarea managementului unităţilor alimentaţiei publice, cunoaşterea celor mai moderne tehnologii din domeniul alimentaţiei publice, în concordanţă cu standardele europene, proiectarea de sistem şi exploatarea liniilor tehnologice de prelucrare a produselor alimentaţiei publice.

Absolvenţii cu rezultate înalte în timpul cursurilor universitare pot să-şi continue studiile la ciclul II – Masterat.