Academia de Studii Economice a Moldovei
Catedra "Contabilitate și Audit"

strategia

Strategia de dezvoltare a catedrei ”Contabilitate și audit” are la bază Planul strategic de dezvoltare al ASEM (proces verbal al Senatului nr. 5 din 31.01.2012) și Strategia de dezvoltare a facultății ”Contabilitate” (proces verbal al Consiliului facultății nr.4 din 16.01.2014) și include direcțiile principale de activitate a catedrei aferente îmbunătățirii continuă a calității serviciilor educaționale, dezvoltarea continuă a competențelor profesionale ale personalului didactico-științific în vederea asigurării calității serviciilor educaționale, îmbunătățirea continuă a tuturor activităților desfășurate în cadrul catedrei: învățământ, cercetare științifică, educație, activitate extracurriculară etc., precum și colaborarea cu mediul de afaceri, organele de reglementare normativă a contabilității și auditului.