Academia de Studii Economice a Moldovei
Departamentul "Contabilitate, audit și analiză economică"

confcon 1m

Date de contact

 

mun. Chișinău, R. Moldova
str. str. Bănulescu Bodoni, 59
bloc F, et. 4, bir. 406, 407, 408, 409

 
departament.caae@ase.md

 
022-402-760 (F 407),
022-402-757 (F 407) - secretariat
022-402-759 (F 407) - șef-departament
022-402-814 (F 406), 022-402-860 (F 407), 022-402-758 (F 408), 022-402-762 (F 409) cadrele didactice a departamentului

Frecvență la ZI

DisciplinaSpecialitatea
Analiza activităţii economice
Analiza activităţii economico-financiare
Analiza economico-financiară
Analiza de gestiune
Analiza situaţiilor financiare
Bazele contabilităţii
Contabilitate
Contabilitate financiară
Contabilitatea în unităţile de alimentaţie publică
Contabilitatea întreprinderii
Contabilitatea întreprinderilor de comerţ
Contabilitatea impozitelor