Academia de Studii Economice a Moldovei
Departamentul "Contabilitate, audit și analiză economică"

confcon 1m

Date de contact

 

mun. Chișinău, R. Moldova
str. str. Bănulescu Bodoni, 59
bloc F, et. 4, bir. 406, 407, 408, 409

 
departament.caae@ase.md

 
022-402-760 (F 407),
022-402-757 (F 407) - secretariat
022-402-759 (F 407) - șef-departament
022-402-814 (F 406), 022-402-860 (F 407), 022-402-758 (F 408), 022-402-762 (F 409) cadrele didactice a departamentului

Bine ați venit
pe pagina Catedrei „Contabilitate și Analiză Economică”
a facultății „Contabilitate”

„Învățătura cere o muncă de fiecare moment.
Munciți câte puțin în fiecare zi.”
Grigore MOISIL

Stimați vizitatori, ne face o deosebită plăcere să Vă salutăm și să Vă informăm despre activitățile catedrei noastre.

colectiv cea