Academia de Studii Economice a Moldovei
Facultatea Contabilitate

Organul suprem de conducere al Facultăţii Contabilitate este Consiliul facultăţii alcătuit din 19 membri, din care 17 cadre didactice şi 2 reprezentanţi ai studenţilor.

Președinte
1 Grigoroi Lilia Dr., conf. univ. Decan
Vicepreședinte
2 Muntean Neli Dr., conf. univ. Prodecan
Secretar
3 Badicu Galina Dr., lector superior Departamentul Contabilitate, audit și analiză economică
Membri
4 Bajan Maia Dr., conf. univ. Prodecan
5 Vasile SCUTELNIC Dr., conf. univ. Șef-departament Educație Fizică și Sport
6 Lazari Liliana Dr., conf. univ. Șef-departament Contabilitate, audit și analiză economică
7 Nani Mihail Dr., conf. univ. Departamentul Contabilitate, audit și analiză economică
8 Bajerean Eudochia Dr., conf. univ. Departamentul Contabilitate, audit și analiză economică
9 Grabarovschi Ludmila Dr., conf. univ. Departamentul Contabilitate, audit și analiză economică
10 Grumeza Dumitru Dr., lect. univ. sup. Departamentul Contabilitate, audit și analiză economică
11 Cușmăunsă Rodica Dr., conf. univ. Departamentul Contabilitate, audit și analiză economică
12 Caraman Stela Lector superior Departamentul Contabilitate, audit și analiză economică
13 Harea Ruslan Dr., conf. univ. Departamentul Contabilitate, audit și analiză economică
14 Țiriulnicova Natalia Dr., conf. univ. Departamentul Contabilitate, audit și analiză economică
15 Mihailă Svetlana Dr., lect. univ. sup. Departamentul Contabilitate, audit și analiză economică
16 Chirilov Nelea Dr., lect. univ. sup. Departamentul Contabilitate, audit și analiză economică
17 Pruteanu Cătălina Student Președintele Biroului Sindical Studențesc, CON-154
18 Șuletea Dumitrița Student anul II
19 Primblas Daniel Student anul III
20 Bîtlan Corina Student anul III
21 Sorici Adriana Student anul II
Comitetul facultăţii Contabilitate pentru asigurarea calităţii:
  • Grigoroi Lilia – preşedintele, decanul facultăţii, dr., conf.;
  • Muntean Neli – prodecanul facultății, dr., conf.;
  • Vasile SCUTELNIC – Șef-departament Educație Fizică și Sport,dr., conf.;
  • Lazari Liliana – Șef-departament Contabilitate, audit și analiză economică, dr., conf.