Academia de Studii Economice a Moldovei
Catedra "Cibernetica si Informatica Economica"

Informatică și Managementul Informației

Date de contact

 

MD-2005, Chișinău, R. Moldova
str. Bănulescu-Bodoni, 59,
bloc B, birou 509

 

ccie_asem@yahoo.com

 

(+373 22) 402-988

Ilie Costas
Șef catedră, Ion BOLUN

doctor habilitat
profesor universitar

Catedra de Cibernetică şi Informatică Economică îşi trage originea de la Catedra de Mecanizarea evidenţei contabile şi lucrărilor de calcul, înfiinţată în 1965, în cadrul Facultăţii de Ştiinţe economice a Institutului Politehnic din Chişinău. De atunci denumirea Catedrei a suferit multe modificări în conformitate cu dezvoltarea domeniului ciberneticii şi informaticii, dar şi cu schimbările structurale în cadrul sistemului de învăţământ din Republica Moldova.

Perioada Denumirea catedrei Şef catedră
1965-1973 Mecanizarea contabilităţii şi lucrărilor de calcul (IPC) dr., conf. univ.
Vladimir Iacuşenco
1973-1980 Prelucrarea mecanizată a informaţiilor economice/
Sisteme informatice de gestiune în economie (IPC, USM)
dr., conf. univ.
Vladimir Iacuşenco
1980-1982 Sisteme informatice de gestiune în economie (USM) dr., conf. univ.
Tudor Leahu
1982-1990 Sisteme informatice de gestiune în economie (USM) dr., conf. univ.
Vladimir Iacuşenco
1990-1992 Sisteme informatice de gestiune în economie (USM) dr., conf. univ.
Tudor Gâdilica
1992-1994 Sisteme informatice de gestiune în economie (ASEM) /
Informatică economică (ASEM)
dr., conf. univ.
Tudor Leahu
1994-2002 Informatică economică (ASEM)/
Cibernetică şi informatică economică (ASEM)
dr., hab. conf. univ.
Ion Bolun
2002-2013 Cibernetică şi informatică economică (ASEM) prof. univ.,dr. hab.
Ilie Costaş
2013-prezent Cibernetică şi informatică economică (ASEM) prof. univ.,dr. hab.
Ion Bolun