Academia de Studii Economice a Moldovei
Departamentul "Resurse Umane, Afaceri Publice și Comunicare"

Date de contact

 

MD-2012, Chișinău, R. Moldova
str. Bănulescu-Bodoni, 61,
bloc A, birou 609

 
adresa@email

 
 (022) 402 734
402 733
Semestrul II, anul universitar 2016-2017
Nr.
d/o
Numele, prenumeleTitlul didactic,
titlul ştiinţific
ZiuaOra
(intervalul de timp)
Blocul de studii,
1. Bîrcă Alic Decan
conf. univ.,dr
Luni 1430-1600 610, A
2. Vaculovschi Dorin Şef catedră
conf. univ.,dr
Marţi
Joi
1300-1400
1300-1400
609, A
609,A
3. Baieşu Marina Prodecan,
conf.univ.dr.
Joi 1400-1600 611, A
 
4. Chircă Sergiu prof.univ.
dr. hab.
Miercuri 1300-1400 608 B
5. Abramihin Cezara conf. univ.,dr. Miercuri  1300-1500 609, A
6. Cohanschi  Valentina conf. univ. dr. Joi 1100- 1200 609, A
7. Boguş Angela conf. univ.,dr. Luni  1430-1600 609, A
 
8. Ciobanu Diana asist. univ. Luni 1100-1200 609, A
9. Şoimaru Vasile conf. univ., dr. Miercuri 1000-1100 609, A
10. Iaţco Mariana Lect. sup., dr. Joi 0930-1030 609, A
11. Vaculovschi Elena conf. univ., dr. Luni 1230-1430 609,A
810,A
12. Carata Dumitru conf. univ., dr. Marţi 1100-1230 609, A