Page 4 - Prezentare generala ASEM
P. 4

STIMAȚI PRIETENI,

    Numărul absolvenților ASEM este astăzi de zeci de mii de buni profesioniști. Ei au făcut
    și continuă să facă istoria și economia Republicii Moldova.
    Sunt mândru să fiu și eu printre aceștia. Și mă bucur că am revenit acasă, la ASEM, unde
    pot contribui la continuarea acestei istorii a realizărilor, devenită tradiție pentru institu-
    ție.
    Ca să fii liber trebuie să cunoști. A învăța nu e o povară și nici o obsesie. Este o necesitate.
    ASEM a asigurat și continuă să asigure accesul la studii de calitate, grație corpului profe-
    soral, bazei materiale excelente, dar și miilor de angajați care susțin procesul de studiu.
    Complexitatea și dinamismul lumii moderne ne pune în fața unei noi provocări.
    Astăzi, nu este suficient să fii un bun „tehnician” „înarmat” cu indici, algoritmi, planuri
    contabile și analize financiare. E nevoie de o combinație între cunoștințe academice și
    o cultură de excepție…
    La ASEM, tradițional, s-a mizat pe trezirea interesului pentru posedarea acestei culturi:  Ion STURZA
    s-au practicat artele, s-a încurajat cercetarea științifică și s-a făcut mult sport.
                                         Președintele Consiliului pentru
    Ce va aduce ziua de mâine este greu de prezis și nici nu e cazul să ne hazardăm în pre- Dezvoltarea Strategică Instituțională
    viziuni. Un singur lucru e cert: ziua de mâine este identificată și construită de noi, prin  al ASEM
    muncă, inteligență și inovație.                                                        3
   1   2   3   4   5   6   7   8   9