Page 9 - Prezentare generala ASEM
P. 9

AFACERILOR ˝BAA


                       FACULTATEA

                       BUSINESS ŞI ADMINISTRAREA
                        FACULTATEA DE BUSINESS ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR (BAA) a fost consti-
                        tuită în 2002, prin decizia Senatului ASEM, în baza a două facultății cu istorie şi
                        tradiție – Facultatea de Management şi Facultatea de Marketing.
                        Misiunea facultății constă în formarea specialiştilor de performanță şi dezvolta-
                        rea cercetării ştiințifice în domeniul administrării afacerilor, contribuind la pro-
                        movarea spiritului antreprenorial şi la dezvoltarea mediului economic.
                        Dispunând de un vast potențial didactic şi ştiințific, Facultatea BAA deține pozi-
                        ția de lider în spațiul universitar economic din Republica Moldova în formarea
                        specialiştilor în domeniul administrării afacerilor.
     8
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14