Academia de Studii Economice a Moldovei
Universitate angajată în VIITOR

Vladimir GROSU

Vladimir GROSU
Prorector pentru învăţământ cu
frecvenţă redusă şi formare continuă
Membru al Senatului ASEM
Memru al catedrei Marketing şi Logistică

Născut în anul 1974, 26 iulie în satul Trebisăuţi, Briceni. Angajat la ASEM din anul 2009. Specialist în domeniul marketingului şi logisticii. A absolvit facultatea de Marketing a Academiei de Studii Economice a Moldovei în anul 1996, doctorantura ASEM în anii 2005-2008. Lector universitar la facultatea „Business şi Administrarea Afacerilor”. Discipline predate: Marketing internaţional – la ciclul I Licenţă; Analiza concurenţei şi strategii competitive – la ciclul II Masterat.

Specialist calificat, cu experienţă administrativă şi de producere, cu aptitudini profesioniste în domeniul marketingului şi vânzărilor, preponderent în industria vinicolă. Experienţă relevantă la funcţii de conducere în companii moldoveneşti şi străine, atât private cât şi de stat.

Participant la diverse proiecte, stagii şi evenimente internaţionale în domeniul managementului aprovizionării şi achiziţiilor, vânzărilor, comunicării şi activităţii de leasing, inclusiv cele organizate sub egida Organizaţiei Mondiale a Comerţului, Centrului Internaţional de Comerţ din Geneva, Federaţia Internaţională pentru Achiziţii şi Managementul Materialelor, USAID ş.a. Participare la conferinţe şi simpozioane naţionale şi internaţionale şi publicaţii în reviste de specialitate.

Navigare rapidă

Contacte

 
str.Banulescu-Bodoni 61,
MD-2005, Chișinău, R. Moldova
 
T: 22-41-28
F: 22-19-68