Academia de Studii Economice a Moldovei
Universitate angajată în VIITOR


Locurile rămase libere la ciclul I, Licență - Buget
SpecialitateaConcurs generalR. Est (in baza atestatelor)
Achiziţii 2 1
Asistenţă socială 4  
Stiinte ale comunicarii 2  
Informatică   1
Informatică aplicată 2  
Management informaţional 4  
Statistică şi previziune economică 14 1
Total 28 3
Locurile rămase libere la ciclul II, Masterat - Buget
 Programul de studiiNumarul de locuri
1 Demografie 11
2 Managementul administratiei publice 5
ÎN ATENȚIA PERSOANELOR ÎNMATRICULATE LA CICLUL I, LICENȚĂ, CARE NU AU DEPUS ACTELE ÎN ORIGINAL ÎN COMISIA DE ADMITERE!

Stimați studenți, Vă informăm, că în cazul în care în perioada 02.08.-05.08.2016 nu veți depune actele în original în Comisia de Admitere ASEM, veți fi excluși din ordinul de înmatriculare, atât la locurile cu finanțare bugetară, cât și în bază de contract.
Vă solicităm să depuneți actele cât mai urgent posibil, în vederea evitării acestei situații.

În atenţia candidaţilor!

În conformitate cu Regulamentul în vigoare, pentru anul curent locurile cu finanţare bugetară(cu excepţia celor destinate orfanilor şi persoanelor cu dizabilitate severă sau accentuată) sunt scoase la concurs doar pentru primul an de studii. Pentru anii următori de studii locurile cu finanţare bugetară vor fi ocupate în dependenţă de rezultatele la studii.

În atenţia candidaţilor !

În conformitate cu Regulamentul în vigoare, pretendenţii la studii pot indica în cererea de participare la concurs pînă la trei opţiuni, atît la locurile cu finanţare bugetară, cît şi la cele în bază de contract.
Totodată, condiţia nu este una obligatorie. Doritorii pot indica doar o singură opţiune sau două, conform preferinţelor acestora.

 

ATENŢIE !

ACTELE (în original sau copii) SE DEPUN ÎN COMISIE DUPĂ PRIMA OPŢIUNE.

În atenţia studenţilor ASEM!

Achitarea taxei pentru studii pentru anul universitar 2016-2017 de către toţi studenţii ASEM, inclusiv de la primul an de studii, poate fi efectuată în două rate:

 • 50 % - până la 30.09.2016;
 • 50 % - pe parcursul lunii ianuarie 2017.
К сведению студентов МЭА!

Оплата за учебу за 2016-2017 учебный год всеми студентами ASEM, в т. ч. зачисленными в этом году на первый курс обучения, может проводиться в два этапа:

 • 50 % - до 30.09.2016 года;
 • 50 % - в январе месяце 2017 года.
 
În atenţia candidaţilor la studii în ASEM!

Afişarea rezultatelor înmatriculării la ciclul I, Licenţă se va efectua pentru I etapă:

 • rezultatele intermediare – 02 august 2016, ora 1100;
 • depunerea documentelor în original – 02 august - 05 august 2016, program de lucru 0900-1600;
 • anunţarea rezultatelor finale – 06 august 2016, ora 1100.
AVIZ

Candidaţii la admitere, absolvenţi ai instituţiilor preuniversitare din raioanele de est şi mun. Bender, care nu dispun de acte de identitate emise de autorităţile Republicii Moldova, sunt admişi pentru  participare la concursul de admitere în baza certificatului de naştere, însoţit de alt document cu fotografie.
Candidaţii respectivi, declaraţi admişi, îşi vor perfecta, în termen de până la 28 august curent, buletinele de identitate eliberate de Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor al R. Moldova.

 
În atenţia candidaţilor la studii în ASEM!

Afişarea rezultatelor înmatriculării la ciclul II, Masterat:

 • Anunțarea rezultatelor finale (afișarea ordinului de înmatriculare)  - 02 august 2016, ora 1100
 
În atenția studenților înmatriculați la ciclul II, masterat,
Învățământ cu frecvență redusă

În anul universitar 2016 -2017 învățământul cu frecvență redusă este organizat în 3 sesiuni:

 1. 29 octombrie – 15 noiembrie 2016
 2. 16 ianuarie – 1 februarie 2017
 3. 27-30 aprilie 2017

Orele teoretice și practice se vor desfășura zilnic, între orele 8.00 – 17.20.

Orarul lecțiilor va fi afișat pe panoul Școlii Masterale (et.2, bloc F) și pe pagina web.

 
În atenția studenților înmatriculați la ciclul II, Masterat,
absolvenți ai altor domenii de studii!

În conformitate cu prevederile Art. 21, 22 din Regulamentul cu privire la organizarea ciclului II – studii superior de master, aprobat prin HG nr.464 din 28.07.2015; Art. 23 din Regulamentul cu privire la organizarea studiilor superioare de master, ciclul II, în ASEM, aprobat prin decizia Senatului ASEM din 28.08.2015; în cazul înscrierii la ciclul II, la un program de studii diferit de domeniul de formare absolvit la ciclul I de studii superioare, candidații urmează să acumuleze 30 de credite de studii transferabile la disciplinele fundamentale și de specialitate aferente programului pentru care optează, ceea ce reprezintă minim curricular necesar.

În acest scop Școala Masterală de Excelență în Economie și Business ASEM:

 1. Întocmește CERTIFICAT privind creditele de studii transferabile la disciplinele fundamentale și de specialitate necesare formării minimului curricular necesar, ce include informația privind disciplinele ce pot fi echivalate cu cele din Planul de învățământ privind studiile compensatorii pentru ciclul II, masterat, aprobat prin decizia Senatului ASEM din 28.08.2015;
 2. Întocmește listele studenților și orarul lecțiilor în vederea obținerii minimului curricular necesar, ce vor fi plasate pe panoul Școlii Masterale (et.2 bloc F) și pe pagina web;

Lecțiile se vor desfășura în perioada 1-25 septembrie 2016

 
CANDIDAŢII LA ADMITERE - 2016 ACHITĂ TAXA DE ÎNSCRIERE ÎN MĂRIME DE
50 lei
CANDIDAŢII LA ADMITERE – 2016, (copii ORFANI sau cu statut de copil ORFAN) nu achită taxa de înscriere de 50 lei
 
 
Cămine studențești

Academia de Studii Economice pune la dispoziția studenților 1500 locuri de cazare în 5 cămine ale instituției. Căminele sunt amplasate în sectorul Rîșcani al capitalei (str.Florilor 2/2 și 4/2) și dispun de tot necesarul traiului studențesc: mobilier, săli de meditație, bucătarii, acces la internet prin cablu și WiFi etc. Taxa lunară de cazare pentru anul 2016 constituie:

 • pentru studenții ciclului I, Licență – 210 lei;
 • pentru studenții ciclului II, Masterat:
  • studii cu finanțare bugetară – 262 lei;
  • studii cu achitarea taxei – 525 lei.

Persoanele interesate în obținerea mai multor informații pot apela direcția administrativă la numărul de telefon 022-402-717.