Academia de Studii Economice a Moldovei
Universitate angajată în VIITOR

TAXA DE STUDII PENTRU ADMITEREA ÎN ASEM
ANUL UNIVERSITAR 2017-2018
CICLUL I , LICENŢĂ
Nr.
d/o
Facultatea Domeniul de formare profesională
/specialitatea
Taxa pentru un an de studii, lei
Învăţămînt cu frecvenţă la zi Învăţământ cu frecvenţă redusă
1 Business şi Administrarea Afacerilor Business şi administrare (rom., rus., rom-engl.) 7800 3900
Marketing şi logistică (rom., rus.) 7800 3900
Merceologie şi comerţ (rom., rus.) 6900 3500
Servicii hoteliere, turism și agrement (rom-engl., rom-fr., rom.,rus.- la f/red.) 8600 4300
Achiziţii (rom.) 6900 -
Tehnologia şi managementul alimentaţiei publice (rom.,rus.) 8100 4100
2 Economie Generală şi Drept Economie generală (rom., rus) 6900 3500
Drept (rom., rus) 8600 4300
Administraţie publică (rom.) 6500 3300
Comunicare și relații publice (rom., rus) 6900 -
Managementul resurselor umane (rom.) 6900 -
Asistenta sociala (rom) 6500 3300
3 Relaţii Economice Internaţionale Economie mondială şi relaţii economice internaţionale (rom.-engl., rom-fr., rus) 8600 4300
4 Finanţe Finanţe şi bănci (rom., rus., rom-engl. la zi; rom., rus. – la f/red.) 8600 4300
5 Contabilitate Contabilitate (rom., rus.) 8600 4300
6 Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică Cibernetică şi informatică economică (rom., rus) 6600 3300
Econometrie și statistică economică (rom., rus.) 6500 -
Informatica aplicata (rom., rus.) 6600 -
Managementul  informaţiei (rom., rus) 6600 -
Tehnologia informaţiei (rom., rus.) 6600 3300
Securitate informaţională (rom., rus.) 6600 -