Academia de Studii Economice a Moldovei
Universitate angajată în VIITOR

TAXA DE STUDII PENTRU ADMITEREA ÎN ASEM
ANUL UNIVERSITAR 2016-2017
CICLUL I , LICENŢĂ
Nr.
d/o
Facultatea Domeniul de formare profesională
/ specialitatea
Codul Taxa pentru un an de studii, lei
Învăţămînt cu frecvenţă la zi Învăţământ cu frecvenţă redusă
1 Business şi Administrarea Afacerilor Business şi administrare (rom., rus.) 363.1 7800 3900
Marketing şi logistică (rom., rus.) 362.1 7800 3900
Merceologie şi comerţ (rom., rus.) 369.1 6900 3500
Turism (rom-engl., rom-fr., rom.,rus.- la f/red.) 812.1 8600 4300
Achiziţii (rom.) 363.2 6900 -
Managementul proprietăţii intelectuale (rom.) 363.3 6900 -
Tehnologia şi managementul alimentaţiei publice (rom.,rus.) 541.1 8100 4100
2 Economie Generală şi Drept Economie generală (rom., rus) 366.1 6900 3500
Drept (rom., rus) 381.1 8600 4300
Administraţie publică (rom.) 313.1 6500 3300
Ştiinţe ale comunicării (rom., rus) 342.1 6900 -
Managementul resurselor umane (rom.) 363.5 6900 -
Asistenta sociala (rom) 331.1 6500 3300
3 Relaţii Economice Internaţionale Economie mondială şi relaţii economice internaţionale (rom.-engl., rom-fr., rus) 365.1 8600 4300
4 Finanţe Finanţe şi bănci (rom., rus., rom-engl. la zi; rom., rus. – la f/red.) 364.1 8600 4300
5 Contabilitate Contabilitate (rom., rus.) 361.1 8600 4300
6 Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică Cibernetică şi informatică economică (rom., rus) 368.1 6600 3300
Statistică şi previziune economică (rom., rus.) 367.1 6500 -
Informatică (rom., rus.) 444.1 6600 3300
Informatica aplicata (rom., rus.) 444.3 6600 -
Management  informaţional (rom., rus) 444.2 6600 -
Tehnologii informaţionale (rom., rus.) 526.2 6600 3300
Securitatea informaţională(rom., rus.) 526.5 6600 -
Notă: Taxa de studii la toate specialităţile pentru cetăţenii străini este dublă.
TAXA DE STUDII PENTRU ADMITEREA ÎN ASEM
ANUL UNIVERSITAR 2016-2017
CICLUL II , MASTERAT
Domeniul de formare
profesionala
Programe la ciclul II, masterat Taxa anuală lei
Administraţie publică Managementul în administraţie publică 9200
Contabilitate Contabilitate şi audit 9200
Audit financiar 9200
Marketing şi Logistică Managementul marketingului 9200
Reclamă şi Relaţii Publice 9200
Logistică şi Supply Chain Management 9200
Business şi Administrare Administrarea Afacerilor 9200
Business Internaţional 9200
Business Administrare (MBA) 9200
Agrobusiness 9200
E - Business 9200
Managementul proiectelor europene 9200
Managementul calităţii 9200
Managementul şi dezvoltarea resurselor umane 9200
Economie şi management în comerţ şi alimentaţie publică 9200
Comunicare şi jurnalism economic 9200
Educaţie economică 9200
Economie şi management în turism şi servicii hoteliere 9200
Finanţe şi bănci Finanţe publice şi Fiscalitate 9200
Finanţe corporative; Asigurări 9200
Investiţii şi Pieţe de Capital 9200
Administrare bancară 9200
Administrare financiar - bancară (în limba engleză) 9200
Analize şi prognoze financiare în activitatea de antreprenoriat 9200
Contabilitate
Finanţe
Finanţele şi contabilitatea firmei 9200
Economie mondială şi relaţii economice internaţionale Comerţ exterior şi activitate vamală 9200
Tranzacţii internaţionale şi diplomaţie economică 9200
Economie generală Analiza, monitorizarea şi evaluarea politicilor economice 9200
Politici economice şi dezvoltare internaţională 9200
Demografie şi economia populaţiei 9200
Statistica şi previziune economică Statistică şi actuariat în asigurări, economie şi business 9200
Cibernetică şi Informatica Economică Cibernetică economică 9200
Merceologie şi comerţ Comerţ şi expertiza mărfurilor în activitatea vamală 9200
Drept Drept financiar-fiscal 9200
Drept vamal 9200
Dreptul în afaceri 9200
Dreptul afacerilor publice 9200
Drept economic 9200
Informatica Managementul informaţional 9200
Tehnologii informaţionale în economie 9200
Turism Gestiunea şi dezvoltarea turismului 9200
Gestiunea hotelieră 9200
Notă: Taxa de studii la toate programele pentru cetăţenii străini este dublă.Comisia de admitere