Academia de Studii Economice a Moldovei
Universitate angajată în VIITOR

Agenda întrunirilor pretendenților la postul de rector al ASEM

AGENDA
întâlnirii pretendenţilor la postul de rector ASEM
cu comunităţile academice ale ASEM
Nr
d/o
Facultatea/Subdiviziunea
ASEM
DataOraLocul
1. Business şi Administrarea Afacerilor 28.03.2017 1300 701, bl. A
2. Economie Generală si Drept 31.03.2017 1300 601, bl. A
3. Finanţe 30.03.2017 1300 203, bl. F
4. Contabilitate 04.04.2017 1300 Sala de Lectură E. Hrişcev
5. Relaţii Economice Internaţionale 05.04.2017 1300 Sala de Lectură E. Hriscev
6. Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică 06.04.2017 1300 414, bl. B
7. Colegiul Naţional de Comerţ 03.04.2017 1300 402, bl. E

Se vor organiza dezbateri publice în cadrul concursului pentru ocuparea postului de rector ASEM, cu participarea tuturor doritorilor comunității academice, vineri, 07 aprilie 2017, ora 1300, Aula, bl. A, ASEM.

Data și locul desfășurăriiprocesului de votare

Miercuri, 12 aprilie 2017, începând cu ora 800 până la 1630 în Holul Aulei, bl. A, ASEM.

Navigare rapidă

Contacte

 
str.Banulescu-Bodoni 61,
MD-2005, Chișinău, R. Moldova
 
T: 22-41-28
F: 22-19-68