Academia de Studii Economice a Moldovei
Universitate angajată în VIITOR

vlad1

Victoria VLAD

Victoria este o tânără care se deosebeşte de restul studenţilor prin faptul că a reuşit într-un simplu an universitar să facă cât alţii nu reuşesc timp de o viaţă. Despre un exemplu ideal de mobilitate academică şi ex­perienţa trăită în America de o studentă foarte energi­că de la REI, ASEM, citiţi din interviul ce urmează. Inter­locutoare - Victoria VLAD, viitoare economistă la FMI, viitorul ambasador al RM în SUA sau pur şi simplu o fată cu care ASEM, şi ţara în ge­nere, se va mândri pentru că acesta este scopul ei.

O STUDENTA INTERNAŢIONAL

 1. Victoria, cum a fost în SUA, cum ai nimerit în proiect, ce-a fost mai dificil iniţial, ce sfaturi ai pentru cei care intenţionează să mai plece?
 2. Am aplicat pentru Global Un­dergraduate Program al ECA (Bureau of Educational and Cultural Affairs) al Departamentului de Stat al SUA, admi­nistrat de IREX (International Research & Exchanges Board) şi am reuşit să ob­ţin o bursă de studii în SUA, trecând cu succes peste trei etape ale concursu­lui: aplicaţia cu esee, interviul şi testul TOEFL. Am fost selectată să fac studii timp de un an academic în domeniul Economie la Riverland College în sta­tul Minnesota, SUA. Am avut parte de o experienţă extraordinară, pentru că pe lângă studii, am fost implicată în- tr-o varietate de activităţi extracurri- culare la universitate, în comunitate şi chiar în Minnesota, statul celor 10.000 de lacuri. Întotdeauna am avut scopul de a fi un student internaţional şi de a obţine cunoştinţe în mai multe ţări pentru a deveni într-adevăr un speci­alist în domeniul Relaţiilor Economi­ce Internaţionale. Începând cu prima săptămână la Riverland, m-am im­plicat în toate activităţile ce aveau să îmi ofere experienţă şi să îmi schimbe vederea asupra lumii. Timp de un an academic la Riverland, am activat în calitate de preşedinte a organizaţiei pentru studenţi Amnesty Internatio­nal. Am fost selectată şi ca vice-pre- şedinte a Clubului Internaţional de Studenţi. Am mai fost încadrată şi în activităţile Phi Theta Kappa Internati­onal Honor Society şi am reprezentat studenţii universităţii mele ca Student Senator, fiind membru al consiliului de Relaţii Publice.

EXPERIENŢĂ INCOMPARABILĂ

 1. Nu e prea mult pentru anii pe care îi ai?

- Dacă e un scop, nu! Fiind parte a acestor organizaţii am lucrat asu­pra diferitor proiecte pentru stu­denţi şi pentru Riverland. E vorba de traininguri pentru Leadership, Drepturile Omului şi, în general, proiecte de îmbunătăţire a vieţii studenţeşti. Cele mai mari respon­sabilităţi mi le-am asumat când am reprezentat universitatea la Sum- mitul Anual al Studenţilor Lideri ai Minnesotei în Minneapolis, unde am avut întâlniri cu senatorul Min­nesotei, dnul Al Franken. Misiunea mea era de a-i transmite doleanţele studenţilor de la universitatea mea, pentru o eventuală îmbunătăţire a sistemului de învăţământ din Min­nesota. Pentru a căpăta cunoştinţe în domeniul Leadership, am parti­cipat la Fall Leadership Conference în Annandale, la nordul Minnesotei. Ca preşendinte a Riverland Amne­sty International am reprezentat universitatea la conferinţa anuală a Drepturilor Omului, care a avut loc în oraşul Chicago, în noiembrie 2009.

În comunitate m-am implicat în activităţile Organizaţiei de Tineret a Rotary Business Club, unde am avut şansa de a vedea cum tinerii pornesc o afacere, de unde capătă ajutor şi în general, ce abilităţi trebuie să ai pentru a fi un om de afaceri de suc­ces. În semestrul doi, ca cerinţă a Global Undergraduate Program am realizat un internship la Corporaţia de Dezvoltare Economică din Aus­tin, unde am avut postul de market­ing assistant şi timp de patru luni am avansat în postul de marketing director. A fost una dintre cele mai folositoare experienţe ca student in­ternaţional, pentru că am avut şansa de a lucra cu date economice, a face analize marketing, şi de a participa la întâlniri de afaceri, unde se luau cele mai importante decizii privind economia comunităţii mele şi statu­lui Minnesota.

... ŞI BURSE
- Aveai si bursă?

Pe parcursul studiilor am câştigat şi câteva burse, printre care se numă­ră Riverland Foundation Scholarship, Riverland Bookstore Scholarship şi People to People International Scho­larship. Cea mai importantă bursă pentru mine este Minnesota State Student College Association Leader­ship Scholarship, eu fiind una din cei şapte câştigători ai acestei burse în statul Minnesota, un stat ce are 32 de universităţi acreditate. Pentru a căpăta spiritul celei mai mari econo­mii mondiale şi pentru a obţine idei noi şi cunoştinţe din centrul financi­ar al lumii, am călătorit la New York şi Washington D.C., unde am vizitat Organizaţia Naţiunilor Unite, World Bank, World Financial Center, Federal Reserve, New York Stock Exchange şi alte organizaţii economice mondiale şi din SUA.

Tot în acest timp am câştigat o bursă de studii la American Institute on Political and Economic Studies din Praga, Republica Cehă. Ca studentă a programului Global Undergraduate Exchange am fost câştigătoarea locu­lui 1 în competiţia Cultural Passport, colectând peste 100 de ştampile în pasaportul meu cultural, participând la diverse activităţi culturale, trainin­guri şi călătorii. Nu văd nimic ca pe o dificultate, ci ca pe o şansă de a învăţa şi de creşte în idei şi valori. Pentru cei ce intenţionează să plece, îi sfătuiesc să profite din plin de oportunităţi, să fie proactivi şi îndrăzneţi. Orice vis tre­buie urmat şi transpus în realitate.

BUN GĂSIT, MOLDOVA!

 1. Revenind în ţară, cum te-ai re­adaptat?
 2. Sunt acasă de abia o săptă­mână, şi nu am avut dificultăţi în readaptare. Ştiam că mă întorc în Republica Moldova şi eram predis­pusă pentru orice schimbare. După câteva zile petrecute cu familia, am revenit la ritmul obişnuit de la ASEM. - Am înţeles că te-ai confruntat cu anumite probleme aici, cum le-ai depăşit?

Văd orice problemă ca pe o şansă de a învăţa ceva nou, de a căuta soluţii şi a le depăşi. Ştiam că la întoarcere va trebui să echivalez creditele de studii de acolo cu curriculum-ul de aici. Sper profesorii de la ASEM să fie deschişi spre studiile mele obţinute în SUA.

- Eşti o studentă foarte activă, aşa ai fost la liceul pe care l-ai ab­solvit, în primul an la ASEM, dar şi în State. Este aceasta o normă pen­tru cei ce vor să reziste, să învingă, să depăşească barierele?

-Îmi place să mă implic în activi­tăţi, să capăt cât mai multă experienţă pentru viitoarea mea carieră. Cred că un student activ este un student de succes care îşi urmează calea spre un viitor demn, având parte de o viaţă trăită din plin şi o carieră, care să con­tribuie la prosperarea societăţii.

„PESTE UN TIMP VREAU SĂ FIU AMBASADOR!"

 1. Unde te vezi după absolvirea facultăţii?
 2. Vreau să fac masteratul la Har­vard University, în Massachusets, Sta­tele Unite.
 3. Dar după 10, 15 ani?
 4. Peste 10, 15 ani mă văd ca eco­nomist la Fondul Monetar Internaţi­onal. La o anumită perioadă a vieţii mele vreau să fiu ambasadorul Repu­blicii Moldova în SUA. Alternativă ar fi funcţia de conducător al unei afaceri la nivel internaţional.
 5. Spune semenilor tăi formula studenţiei în stilul tau?
 6. Spune "DA!" tuturor oportunităţi­lor, acceptă orice provocare şi întotde- una ţinteşte spre cele mai înalte ţeluri. Sa fii un student de succes nu este un scop, ci un mod de a reuşi şi de a de­veni un om de succes, ce va schimba lumea spre bine.
 7. Îţi mulţumim şi îţi urăm mari succese!

Consemnare: Liuba LUPAŞCO