Day

October 27, 2020

Lansarea volumului de carte „Paul Bran – personalitate marcantă a științei românești: la 80 de ani de la nașterea marelui economist”

În data de 25 septembrie 2020, Academia de Studii Economice a Moldovei a marcat cea de-a XXIX-a Aniversare de la fondare. De fiecare dată, în această zi, sunt aduse înalte aprecieri și recunoștință tuturor celor...

Studenții ASEM, deținători ai Bursei Republicii, Guvernului și Bursei Președintelui Republicii Moldova

Cabinetul de miniștri a aprobat listele studenților care urmează să primească, în anul de studii 2020/2021, Bursa Guvernului, Bursa Republicii și Bursa Președintelui. În total, 6 studenți ai Academiei de Studii Economice a Moldovei vor fi...

Valorificarea potențialului uman pe piața muncii din Republica Moldova în contextul constituirii economiei bazate pe cunoaștere

În contextul serbării aniversării de 50 de ani de la fondarea catedrei „Economia muncii”, departamentul „Resurse umane, Afaceri publice şi Comunicare” din cadrul Academiei de Studii Economice a Moldovei, s-a oraganizat Masa rotundă cu genericul:...

Securitatea economică în contextul dezvoltării durabile: conferință internațională (online)

Amplificarea proceselor de globalizare, tehnologizare, digitalizare a existenței umane, afectează societatea nu doar din perspectiva dezvoltării social-economice, dar și din cea a securității economice a individului, businessului și chiar a economie naționale.