September 6, 2021

Day

Comunitatea academică adresează sincere felicitări Dlui Andrian Prisăcaru cu ocazia susținerii tezei de doctor în ştiinţe fizico-matematice, la data de 03.09.2021, cu titlul „TRANZIŢIILE DE FAZĂ ŞI ASPECTELE DE DEFORMARE A Si MONOCRISTALIN ÎN DEPENDENŢĂ DE CONDIŢIILE DE APLICARE A SARCINII CONCENTRATE LA MICRO ŞI NANOSCARĂ”. Specialitatea: 01.04.07 – Fizica stării condensate Stimate Domnule Prisăcaru,...
Read More
Centrul de Educație&Servicii pro-business, Z_Lab ASEM anunță o nouă ediție a Școlii antreprenorilor SMART, „CRASH TEST”.
Read More