January 7, 2022

Day

Astăzi, Rectorul Academiei de Studii Economice a Moldovei, doctor habilitat, profesor universitar, academician, Grigore BELOSTECINIC, își sărbătorește ziua de naştere. Astăzi, la ceas aniversar, întreaga comunitate academică Vă adresează cele mai sincere şi cordiale felicitări însoțite de profunde sentimente de respect și admirație față de calitățile intelectuale, profesionale și morale pe care le demonstrați. Vă...
Read More