Dacă studii economice - atunci la ASEM
VINO la ASEM, FII STUDENTUL NOSTRU!

example-image
example-image
example-image
ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR ultimului an de studii,
ciclul I, licență învățământ cu frecvență și frecvență redusă și
ciclul II, masterat, învățământ cu frecvență!

Vă informăm că susținerea tezelor de finalizare a studiilor universitare în anul de studii 2019-2020 va avea loc în regim online.

Pentru ciclul I, Licență susținerea tezelor de licență va avea loc în perioada 01.06.2020 – 13.06.2020.

Pentru ciclul II, Masterat susținerea tezelor de masterat va avea loc în perioada 15.06.2020 – 24.06.2020.

Metodologia de susținere online a tezei de licență/master în ASEM în condițiile Stării de urgență impuse de pandemia de COVID 19, aprobată prin Decizia Senatului ASEM la 29 aprilie 2020.

Instrucțiune încărcare teză, avizul conducătorului și prezentare pe MOODLE

Instrucțiune privind înregistrarea și plasarea tezelor în sistemul ANTIPLAGIAT

Vă dorim succese și sănătate tuturor!

ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR ASEM, ciclul I, licență și ciclul II, masterat,
învățământul cu frecvență și frecvență redusă,
care au restanțe din sesiunile precedente!

În vederea clarificării procedurii de admitere la susținerea repetată a exemenelor din sesiunile precedente, solicităm să contactați conducerea facultăților/ȘMEEB, la următoarele adrese electronice:

Facultatea „Business și Administrarea Afacerilor” – roman.livandovschi@ase.md
Facultatea „Economie Generală și Drept” – alicbir@yahoo.com
Facultatea „Finanțe” – cobzari.ludmila@ase.md
Facultatea „Relații Economice Internaționale” – crudu.rodica@ase.md
Facultatea „Contabilitate” – lilia.grigoroi@ase.md
Facultatea „Tehnologii Informaționale și Statistică Economică” – toaca@ase.md
Școala Masterală de Excelență în Economie și Business – casian.angela@gmail.com


ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR, absolvenți ai anilor precedenți de studii,
la ciclul I, licență și ciclul II, masterat, învățământ cu frecvență și frecvență redusă,
care nu au finalizat studiile cu susținerea tezei de licență/masterat!

În vederea clarificării procedurii de admitere la elaborarea și înaintarea tezelor de licență/masterat spre susținere în anul universitar 2019-2020, solicităm să contactați conducerea facultăților/ȘMEEB la următoarele adrese electronice:

Facultatea „Business și Administrarea Afacerilor” – roman.livandovschi@ase.md
Facultatea „Economie Generală și Drept” – alicbir@yahoo.com
Facultatea „Finanțe” – cobzari.ludmila@ase.md
Facultatea „Relații Economice Internaționale” – crudu.rodica@ase.md
Facultatea „Contabilitate” – lilia.grigoroi@ase.md
Facultatea „Tehnologii Informaționale și Statistică Economică” – toaca@ase.md
Școala Masterală de Excelență în Economie și Business – casian.angela@gmail.com


În atenția Profesorilor, Studenților, Masteranzilor, Doctoranzilor!

În scopul de a susține activitățile de instruire și de cercetare în sistem online, Biblioteca Științifică a ASEM organizează prestarea serviciilor la distanță și accesul la resurse informaționale online. Detalii aici.Avize

Adunarea generală - CON

Publicat: 22-05-2020

Adunarea generală on–line a corpului științifico - didactic şi reprezentanţilor studenţilor facultăţii „Contabilitate”, în vederea discutării Programului de activitate privind dezvoltarea strategică a facultății şi recomandării candidatului înaintat pentru suplinirea funcţiei de decan al facultăţii, va avea loc vineri, 29 mai 2020, ora 1000.

...

Adunarea generală - EGD

Publicat: 21-05-2020

Adunarea generală on–line a corpului științifico - didactic şi reprezentanţilor studenţilor facultăţii „Economie Generală și Drept”, în vederea discutării Programului de activitate privind dezvoltarea strategică a facultății şi recomandării candidatului înaintat pentru suplinirea funcţiei de decan al facultăţii, va avea loc joi, 28 mai 2020, ora 1000.

...

Adunarea generală - REI

Publicat: 20-05-2020

Adunarea generală on–line a corpului științifico - didactic şi reprezentanţilor studenţilor facultăţii „Relații Economice Internaționale”, în vederea discutării Programului de activitate privind dezvoltarea strategică a facultății şi recomandării candidatului înaintat pentru suplinirea funcţiei de decan al facultăţii, va avea loc miercuri, 27 mai 2020, ora 1000.

...

Hide Main content block