Dacă studii economice - atunci la ASEM
VINO la ASEM, FII STUDENTUL NOSTRU!

example-image
example-image
example-image
În atenția Profesorilor, Studenților, Masteranzilor, Doctoranzilor!

În scopul de a susține activitățile de instruire și de cercetare în sistem online, Biblioteca Științifică a ASEM organizează prestarea serviciilor la distanță și accesul la resurse informaționale online. Detalii aici.

Avize

Alegerea a doi membri ai CDSI al ASEM

Publicat: 12-06-2020

Se declară aleși în calitate de membri ai Consiliului pentru Dezvoltare Strategică și Instituțională al ASEM din rândul cadrelor didactice titulare ale ASEM, după cum urmează:

  • BEJAN Ghenadie, dr., conf.univ., departamentul „Teorie și Politici Economice”;
  • HÎRBU Eduard, dr.,conf.univ., departamentul „Econometrie și Statistică Economică&r...

Adunarea Generală în vederea alegerii a doi membri ai CDSI al ASEM

Publicat: 05-06-2020

Adunarea Generală on-line a membrilor Consiliilor facultăților și a reprezentanților studenților din Senat și din Consiliile facultăților, în vederea alegerii a doi membri ai Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituțională al ASEM, va avea loc vineri, 12 mai 2020, ora 1000.

Lista pretendenților:
  •  Bejan Ghenadie - dr., conf.univ., dep.”Teo...

Adunarea generală - CON

Publicat: 22-05-2020

Adunarea generală on–line a corpului științifico - didactic şi reprezentanţilor studenţilor facultăţii „Contabilitate”, în vederea discutării Programului de activitate privind dezvoltarea strategică a facultății şi recomandării candidatului înaintat pentru suplinirea funcţiei de decan al facultăţii, va avea loc vineri, 29 mai 2020, ora 1000.

...

Hide Main content block