ASEM – partener asociat al proiectului European „EU4Youth – Social Innovation Impact – a strategic partnership!”

Academia de Studii Economice a Moldovei a găzduit evenimentul de lansare a proiectului ,,EU4Youth – Social Innovation Impact – a strategic partnership!”, finanțat de către Comisia Europeană, prin programul ,,EU4Youth– Fostering youth employment and societal change though social entrepreneurship”, desfășurat în parteneriat cu Fundația ,,Ecoul Cernobilului” din R. Moldova, în parteneriat cu Fundația ,,Alături de Voi România, Asociația de Cooperare Transfrontalieră ,,Euroregiunea Dunărea de Jos” din România, Agenția de Cooperare Transfrontalieră și Integrare Europeană din R. Moldova și Asociația ,,Noua generație” din Ucraina.

Prin implementarea acestui proiect, se urmărește obiectivul general de dezvoltare a potențialului antreprenorial al tinerilor din Moldova, Ucraina şi România, în vederea contribuţiei acestora la coeziunea socială, ocuparea forţei de muncă, incluziune şi reducerea inegalităţilor.

Pe parcursul celor 34 de luni de implementare, cei 5 parteneri, vor derula campanii media de promovare a impactului economic și social pe care îl generează întreprinderile sociale în comunitate. Se propune a crea harta interactivă a intreprinderilor sociale, a unui Observator Regional cât şi dezvoltarea unei platforme de e-learning dedicată antreprenoriatului social.

Acest proiect se pliază pe Programul Național de Dezvoltare a Antreprenoriatului Social din R. Moldova 2021-2025 și inițiativele naționale în domeniu existente în Ucraina, unde ASEM-ului îi revine rolul de partener asociat al proiectului.

La eveniment au participat: Grigore Belostecinic, Rector al Academiei de Studii Economice a Moldovei; Lilia Palii, Secretar general al Ministerului Economiei şi Infrastructurii; Angela Achiţei, Preşedinte al Fundaţiei ,,Alături de Voi”, România; Natalia Hasan, Vice-Președinte a Comisiei Naționale pentru Antreprenoriat Social pe lângă Ministerul Economiei Republicii Moldova, dar şi alţi participanţi importanţi în implementarea proiectului.

Urmărește-ne pe Facebook