Day

October 26, 2020

Conferința de totalizare a rezultatelor în cadrul proiectului REFINE

La 7 octombrie, a.c. a avut loc Conferința cu genericul ”MOLDOVAN HIGHER EDUCATION IN A CHANGING WORLD: HOW TO ALIGN STUDY PROGRAMMES WITH CURRENT AND FUTURE NEEDS”, dedicată finalizării proiectului “REFORMING MASTER PROGRAMMES IN FINANCE IN...

Recunoştinţă şi aprecieri profesorilor ASEM cu prilejul Zilei Profesionale a Lucrătorilor din Învăţământ

Diplome, flori și premii bănești au fost acordate în semn de gratitudine pentru eforturile depuse și rezultatele obținute profesorilor: Ludmila Cobzari, dr.,hab., prof.univ., Decanul Facultăţii Finanţe, Zinovia Toacă- dr. conf.univ., Decanul Facultăţii Tehnologii Informaţionale şi...

Mesajul de Felicitare de Ziua Mondială a oamenilor în Etate, din numele Consiliului de Administrație a Asociației „Seniorii ASEM”

Dragi Profesori, Vârstnicii Afiliați ai ASEM, a devenit o tradiție frumoasă ca pe data de 01 Octombrie să fie sărbătorită Ziua Mondială a oamenilor în Etate, o zi în care atenția este îndreptată în mod...

1 Octombrie: Ziua Internațională a Oamenilor în Etate! Asociația „Seniorii ASEM”

1 Octombrie: Ziua Internațională a Oamenilor în Etate! Asociația „Seniorii ASEM”

ASEM – partener asociat al proiectului European „EU4Youth – Social Innovation Impact – a strategic partnership!”

Academia de Studii Economice a Moldovei a găzduit evenimentul de lansare a proiectului ,,EU4Youth – Social Innovation Impact – a strategic partnership!”, finanțat de către Comisia Europeană, prin programul ,,EU4Youth– Fostering youth employment and societal...

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii”

A devenit o tradiţie de a marca Ziua ASEM și Ziua Economistului prin organizarea mai multor manifestări. În acest an, în zilele de 25 și 26 septembrie, Academia de Studii Economice a Moldovei a organizat...

Festivitatea de înmânare a diplomelor „Burse de Merit”, ediţia a XXIV-a

Recent, bursierilor li s-au înmânat diplomele binemeritate. Învingătorii au fost selectați de către o Comisie Independentă de Experți, constituită din reprezentanți ai Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, comunității academice și societății civile.

ASEM va elabora o cercetare despre drepturile omului în Republica Moldova

Conform Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, idealul fiinţei umane libere poate fi realizat doar creând condiţii favorabile pentru ca fiecare cetățean să se bucure pe deplin de drepturile sale economice, sociale şi culturale (DESC). ONU...

LANSAREA IDEII COMPOZIŢIEI SCULPTURALE ”CUŞMA LUI GUGUŢĂ”, AUTORUL PROIECTULUI – GRIGORE BELOSTECINIC

Un eveniment deosebit a avut loc în data de 11.09.2020 în ASEM – lansarea ideii și conceptului general, în prima variantă, a Compoziției Sculpturale „Cușma lui Guguță”.