Colocviul „Depozitarul Central Unic – factor esențial în dezvoltarea pieței de capital: formare profesională, cercetare științifică, popularizare cunoștințe”

Cu prilejul aniversării a 30-a de la fondarea ASEM, pe data de 23 septembrie 2021, în Academia de Studii Economice a Moldovei s-a desfăşurat Colocviul „Depozitarul Central Unic – factor esențial în dezvoltarea pieței de capital: formare profesională, cercetare științifică, popularizare cunoștințe”.

Cu mesaje de salut au fost prezenţi:

  • BELOSTECINIC Grigore, prof. univ., dr. hab., academician, Rector al ASEM
  • SAVVA Alexandru, Director Depozitarul Central Unic (DCU)
  • COBZARI Ludmila, prof. univ., dr. hab., Decan al Facultăţii „Finanţe”, ASEM

Lucrările Colocviului au fost deschise de STRATULAT Oleg, prof. univ., dr., Şef Departament „Investiţii şi Activitate Bancară”.

În anul 2019, între Academia de Studii Economice a Moldovei şi Depozitarul Central Unic a fost semnat un Acord de parteneriat în scopul îmbunătățirii serviciilor educaționale, desfăşurarea în comun a activităților științifice, îmbunătăţirea cadrului normativ-legislativ naţional și a practicilor din aria serviciilor financiare, stimularea activităţii inovaţionale, realizarea schimbului reciproc de cunoştinţe și realizarea de proiecte în comun.

Organizator eveniment: Departamentul „Investiţii şi Activitate Bancară”, cu suportul Facultăţii „Finanţe”, ASEM şi Bibliotecii Ştiinţifice ASEM.

Agenda colocviului poate fi consultată aici.