Day

October 18, 2021

Cadrele didactice din 5 universități din Moldova au participat în cadrul vizitei de studiu la Universitatea Turku, Finlanda, dedicată organizării serviciilor universitare de formare continuă

In perioada 11-15 octombrie, cu suportul proiectului ERASMUS+, COMPASS, reprezentanții a 5 universități din Moldova (ASEM, AMTAP, UPSC, USEFS, UCCM) și a Ministerului Educației și Științei au participat la vizita de studiu, desfăşurată în Universitatea...

BRAN PAUL – primul Rector al Academiei de Studii Economice din Moldova, decorat post-mortem cu „Ordinul Republicii”

Profesorul universitar Paul BRAN, primul Rector al ASEM (1991-1994), alături de alte personalități din țară, a fost decorat post-mortem cu „Ordinul Republicii”. Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat Decretul privind conferirea Ordinului ”în semn...

Colocviul „Depozitarul Central Unic – factor esențial în dezvoltarea pieței de capital: formare profesională, cercetare științifică, popularizare cunoștințe”

Cu prilejul aniversării a 30-a de la fondarea ASEM, pe data de 23 septembrie 2021, în Academia de Studii Economice a Moldovei s-a desfăşurat Colocviul „Depozitarul Central Unic – factor esențial în dezvoltarea pieței de...