October 18, 2021

Day

In perioada 11-15 octombrie, cu suportul proiectului ERASMUS+, COMPASS, reprezentanții a 5 universități din Moldova (ASEM, AMTAP, UPSC, USEFS, UCCM) și a Ministerului Educației și Științei au participat la vizita de studiu, desfăşurată în Universitatea Turku, Finlanda. În cadrul vizitei, cadrele didactice și manageriale din Moldova au comunicat cu experți în organizarea serviciilor de formare...
Read More
Profesorul universitar Paul BRAN, primul Rector al ASEM (1991-1994), alături de alte personalități din țară, a fost decorat post-mortem cu „Ordinul Republicii”. Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat Decretul privind conferirea Ordinului ”în semn de înaltă apreciere a meritelor deosebite față de stat, pentru contribuție substanțială la afirmarea intereselor și promovarea imaginii Republicii Moldova...
Read More
Cu prilejul aniversării a 30-a de la fondarea ASEM, pe data de 23 septembrie 2021, în Academia de Studii Economice a Moldovei s-a desfăşurat Colocviul „Depozitarul Central Unic – factor esențial în dezvoltarea pieței de capital: formare profesională, cercetare științifică, popularizare cunoștințe”. Cu mesaje de salut au fost prezenţi: BELOSTECINIC Grigore, prof. univ., dr. hab.,...
Read More