Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Competitivitate şi Inovare în Economia Cunoaşterii”

În Academia de Studii Economice din Moldova a devenit o tradiţie de a marca Ziua ASEM și Ziua Economistului prin organizarea mai multor manifestări ştiinţifice. În acest an, cu prillejul aniverării a 31 de ani de la fondarea ASEM, în zilele de 23 și 24 septembrie, se desfăşoară Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Competitivitate şi Inovare în Economia Cunoaşterii”.

Această ediție a principalului eveniment științific anual al ASEM, a început cu mesajul de bun venit şi de felicitare din partea Rectorului ASEM, dr. hab., prof.univ., Alexandru STRATAN.

Prezenţi la eveniment, cu mesaje au venit: Adriana CAZACU, Secretar de Stat la Ministerul Educaţiei şi Cercetării Republicii Moldova, Victor MORARU, Vice-președinte al Academiei de Științe a Moldovei,   Rectorul Academiei de Studii Economice din Bucureşti, prof. univ., Nicolae ISTUDOR, Rectorul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, prof. univ. Tudorel TOADER. Oaspeții au felicitat ASEM-ul cu prilejul celei de-a 31-a aniversare și și-au arătat convingerea că, Academia de Studii Economice a Moldovei, pe parcurs, a devenit un prestigios centru educațional și științific, unde își exercită excelența un corp profesoral dedicat activității academice, pregătind generații de economiști cu înalt profesionalism.

Pe parcursul a două zile, 23-24 septembrie, participanții la conferință prezintă rapoarte în cadrul a 10 secțiuni tematice:

1. Abordări inovatoare și noi tendințe în domeniul „Business și Administrare”.

2. Economie fundamentală și aplicată.

3. Integrare europeană, multiculturalitate și relații economice internaționale.

4. Carpe scientiam: evoluțiile științelor sociale și umanitare în economia cunoașterii.

5. Econometrie și statistică economică.

6. Inovare și competitivitate în contabilitatea și auditul entităților.

7. Tehnologii informaționale și cibernetică economică.

8. Dimensiuni financiare ale economiei cunoașterii.

9. Conflictologia juridică în raporturile juridice de drept economic.

10. Bibliotecile în societatea contemporană – provocări, transformări și premise pentru dezvoltare în noul context socio-economic.

În ediția din 2022, în lucrările conferinței participă în jur de 210 cercetatori din Republica Moldova, România, Turcia, Polonia,Bulgaria, China, Franţa, Regatul Unit, Statele Unite ale Americii, Slovenia, Italia şi alte ţări.