Day

September 23, 2022

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Competitivitate şi Inovare în Economia Cunoaşterii”

În Academia de Studii Economice din Moldova a devenit o tradiţie de a marca Ziua ASEM și Ziua Economistului prin organizarea mai multor manifestări ştiinţifice. În acest an, cu prillejul aniverării a 31 de ani...

Depunerea de flori la basorelieful Primului Rector al ASEM, Paul BRAN

Cele mai importante evenimente dedicate aniversării de 31 de ani ai Academiei de Studii Economice a Moldovei, au debutat cu depunerea de flori la basorelieful Primului Rector al ASEM, Paul BRAN, cel care a pus...