September 23, 2022

Day

În Academia de Studii Economice din Moldova a devenit o tradiţie de a marca Ziua ASEM și Ziua Economistului prin organizarea mai multor manifestări ştiinţifice. În acest an, cu prillejul aniverării a 31 de ani de la fondarea ASEM, în zilele de 23 și 24 septembrie, se desfăşoară Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Competitivitate şi Inovare în...
Read More
Cele mai importante evenimente dedicate aniversării de 31 de ani ai Academiei de Studii Economice a Moldovei, au debutat cu depunerea de flori la basorelieful Primului Rector al ASEM, Paul BRAN, cel care a pus temelia Academiei, ilustru economist, dascăl erudit și pedagog desăvârșit. Conducerea ASEM, în frunte cu Rectorul Alexandru STRATAN, dr. hab., prof....
Read More