Dialog între facultatea ”Tehnologii Informaționale și Statistică Economică” și mediul de afaceri

În contextul menținerii unui dialog permanent și cooperării cu agenții economici, Facultatea ”Tehnologii Informaționale și Statistică Economică” (TISE) a primit în vizită reprezentanți a companiei ”ACteach”.

Astfel, în comun cu decanul facultății TISE, conf. univ., dr., Zinovia TOACĂ, și șefii Departamentelor ”Tehnologia Informației și Management Informațional” – conf. univ., dr., Anatolie PRISĂCARU, ”Informatică Aplicată în Business” – conf. univ., dr., Sergiu TUTUNARU, ”Econometrie și Statistică Economică” – prof. univ., dr., Ion PÂRȚACHI reprezentanții companiei „ACteach” au convenit asupra unui set de obiective și sarcini, între care:

  • Consultarea planurilor de învățământ a specialităților pregătite în cadrul  facultății TISE cu mediul de afaceri;
  • Modalități de implicare a specialiștilor din cadrul companiei ACteach în procesul didactic;
  • Lansarea unui nou program de master în domeniul Data Science.