June 17, 2022

Day

În contextul menținerii unui dialog permanent și cooperării cu agenții economici, Facultatea ”Tehnologii Informaționale și Statistică Economică” (TISE) a primit în vizită reprezentanți a companiei ”ACteach”. Astfel, în comun cu decanul facultății TISE, conf. univ., dr., Zinovia TOACĂ, și șefii Departamentelor ”Tehnologia Informației și Management Informațional” – conf. univ., dr., Anatolie PRISĂCARU, ”Informatică Aplicată în...
Read More
În cadrul proiectului ERASMUS+, MINERVA – “Strengthening research management and open science capacities of HEIs in Moldova and Armenia” (Număr de referință: 597912-EPP-1-2018-1-MD-EPPKA2-CBHE –SP) au fost realizată vizita de monitorizare la universitățile partenere din Armenia, în perioada 14-18 iunie 2022. Echipa de conducere a proiectului MINERVA, a realizat vizitele de monitorizare la Universitatea de Medicină...
Read More