În ASEM se desfăşoară Conferinţa Știinţifică Internațională STRATEGII ȘI POLITICI DE MANAGEMENT ÎN ECONOMIA CONTEMPORANĂ (ediţia a VII-a)

Timp de două zile, 9-10 iunie 2022, în Academia de Studii Economice din Moldova se desfăşăară Conferinţa Știinţifică Internațională STRATEGII ȘI POLITICI DE MANAGEMENT ÎN ECONOMIA CONTEMPORANĂ (ediţia a VII-a), organizată de Departamentul „Management și Antreprenoriat” din cadrul Facultăţii „Business şi Administrarea Afacerilor”.

Conferinţa a început cu discursul Şefului Departamentului „Management și Antreprenoriat”, Angela Solcan, dr., prof. univ., şi a continuat cu mesajele de salut şi de conţinut tematic a:

  • Rectorului ASEM, Alexandru Stratan, dr. hab., prof. univ., membru corespondent al AȘM
  • Academicianului Grigore Belostecinic, dr. hab., prof. univ., ASEM
  • Prim-prorectorului Mariupol State University, Ucraina, Bulatova Olena, dr. hab., prof. univ.
  • Prorectorului pe Cercetare Ştiinţifică Vasyl’ Stus Donetsk National University, Ucraina, Khadzhynov Illia, dr. hab., prof. univ.

Programul conferinţei cuprinde trei secţiuni: 

  • STRATEGII DE MANAGEMENT ÎN CONDIȚII DE INCERTITUDINE
  • ANTREPRENORIAT PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ
  • TRANSFORMAREA DIGITALĂ A SISTEMULUI SOCIO-ECONOMIC

Pentru participare la lucrările conferinței au fost depuse cereri și prezentate comunicări a peste 100 de autori, printre care cadre didactice de la ASEM, precum și din alte instituții universitare din țară și peste hotare.