June 9, 2022

Day

La 7 iunie 2022, la București, România, s-au desfășurat lucrările Conferinței internaționale „Familii fără frontiere din Ucraina și Moldova. Concluzii preliminare ale unei cercetări unice despre familiile transnaționale”. Conferința a fost organizată de Centrul pentru studiul familiilor transnaționale din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj și Fundația Terre des hommes România în cadrul proiectului CASTLE –...
Read More
Timp de două zile, 9-10 iunie 2022, în Academia de Studii Economice din Moldova se desfăşăară Conferinţa Știinţifică Internațională STRATEGII ȘI POLITICI DE MANAGEMENT ÎN ECONOMIA CONTEMPORANĂ (ediţia a VII-a), organizată de Departamentul „Management și Antreprenoriat” din cadrul Facultăţii „Business şi Administrarea Afacerilor”. Conferinţa a început cu discursul Şefului Departamentului „Management și Antreprenoriat”, Angela Solcan,...
Read More