Lansarea Programului de Burse al Republicii Slovacia pentru tinerii din Republica Moldova

Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova anunță despre lansarea Programului de Burse al Republicii Slovacia pentru tinerii din Republica Moldova pentru anul academic 2024/2025. Bursele sunt oferite în conformitate cu prevederile Programului de cooperare dintre Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova și Ministerul Educației, Cercetării și Sportului al Republicii Slovace semnat în anul 2017.

Formularul de aplicare poate fi găsit aici. Pentru informații suplimentare privind condițiile de aplicare și criteriile de eligibilitate, vă rugam să accesați pagina: https://www.saia.sk (Slovak Academic  Information Agency) și https://www.minedu.sk/bilateral-scholarships-for-20242025/.

Dosarele vor conține versiunea tipărită și semnată a formularului de aplicare, precum și toate documentele justificative solicitate în formularul de cerere și se vor depune la Ministerul Educației și Cercetării, Direcția Coordonare Politici Publice și Integrare Europeană (tel.: 022 23 80 61). Termenul limită pentru depunerea dosarelor – 1 martie 2024.