NOI ACTIVITĂŢI ÎN CADRUL CLINICII JURIDICE DE CONSULTANŢĂ ÎN AFACERI ASEM

Prima instruire din săptămâna 19-23 decembrie a fost dedicată scrierii unei cereri de chemare în judecată. Alături de facilitatoarea Adelina BÂCU, dr. conf. univ., ASEM, studenții au analizat practica altor clinici juridice din țară și au lucrat în grupuri, la întocmirea unei cereri de chemare în judecată, în baza unei spețe.

Pe 20 decembrie a. c., instruirea în domeniul antreprenoriatului social a continuat în teritoriu, la A.O. Eco-Răzeni și la Î.S.I. “Floare de cireş”- SRL cu statut de ȋntreprindere socială. Sergiu GURĂU, președintele AO “Eco-Răzeni”, a relatat celor prezenţi despre începuturile activităţii, provocările şi impedimentele care au fost depăşite şi planurile de viitor.

O altă vizită de studiu a fost organizată în cadrul Agenției Servicii Publice, la data de 21 decembrie. Gazda întâlnirii, Angela BELOBROV, dr., conf. univ., șefa Departamentului înregistrare și licențiere a unităților de drept, a vorbit studenților despre impactul activităţii ASP. Împreună cu reprezentanții ASP, studenţii au avut un dialog despre calitatea serviciilor de înregistrare a persoanelor juridice, procesul de digitalizare și posibilitatea utilizării inteligenței artificiale în acest proces. Totodată, participanţilor le-a fost prezentată structura unui dosar pentru înregistrarea unei persoane juridice și au fost familiarizați cu sistemele informatice din secția înregistrări și licențiere. De menţionat că vizitele de studiu au fost coordonate de Alina CODREANU, lector universitar, ASEM.

Totalizarea activităţilor Clinicii Juridice de Consultanţă în afaceri ASEM a fost proiectată în cadrul unei sesiuni de networking, la 23 decembrie. În cadrul acesteia, participanţii, mentorii şi trainerii au primit certificatele de apreciere a implicării în proiect, au punctat punctele forte şi performanţele atinse, dar şi au venit cu anumite sugestii de îmbunătăţire a activităţii Clinicii.

Alexandra TIGHINEANU, dr. conf. univ., ASEM, în discursul său, a adus mulţumiri tuturor actorilor implicaţi, or, prin efortul comun, s-a ajuns la rezultatele scontate. Obiectivele Clinicii au fost atinse, studenții au acumulat atât cunoștințe teoretice, cât și deprinderi practice, pentru obținerea abilităților de acordare a consultanțelor juridice pentru IMM-uri.

Acest program este organizat în cadrul programului de sub-granturi pentru clinicile juridice, parte a programului ”Susținerea reformei justiției penale și combaterea corupției în Republica Moldova”, implementat de ABA ROLI cu susținerea financiară a Biroului pentru Combaterea Traficului de Droguri și Aplicarea Legii (INL) al Departamentului de Stat al SUA.