December 26, 2022

Day

Acțiunile și activitățile întreprinse de către echipa de cercetare în anul 2022, în cadrul proiectului de cercetare desfășurat în ASEM – „Configurarea Businessului Inovaţional în Contextul Concurenţei Regionale/CONBIZ”, Program de Stat (2020-2023), din cadrul Priorităţii Strategice IV: Provocări societale, înscris în Registrul de stat al proiectelor din sfera ştiinţei şi inovării cu cifrul 20.80009.0807.42 au...
Read More
Prima instruire din săptămâna 19-23 decembrie a fost dedicată scrierii unei cereri de chemare în judecată. Alături de facilitatoarea Adelina BÂCU, dr. conf. univ., ASEM, studenții au analizat practica altor clinici juridice din țară și au lucrat în grupuri, la întocmirea unei cereri de chemare în judecată, în baza unei spețe. Pe 20 decembrie a....
Read More